Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

„Żarliwy antykomunista”- spotkanie wokół książki pod redakcją dr. Andrzeja Grajewskiego

„Żarliwy antykomunista”- spotkanie wokół książki pod redakcją dr. Andrzeja Grajewskiego

Spotkanie promujące książkę: „Żarliwy antykomunista Pontyfikat Jana Pawła II w dokumentach KGB Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (1978–1997)” pod redakcją dr Andrzeja Grajewskiego.
Odbędzie się ono we wtorek 16.05.2023 w Refektarzu. Początek godz. 17.00
W debacie wokół książki wezmą udział:
Dr Andrzej Grajewski
Prof. Igor Hałagida
Dr hab. Wojciech Kucharski
Rozmowę będzie moderował: dr Łukasz Kamiński
Dr Andrzej Grajewski – jest cenionym badaczem historii współczesnej, politologiem, dziennikarzem i publicystą tygodnika „Gość Niedzielny”. W latach 80-tych działał w NSZZ „Solidarność”, a następnie współpracował z podziemiem solidarnościowym. Po 1989 r. zasiadał w m.in. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, Radzie Programowej Forum Polsko-Czeskiego oraz Forum Polsko-Ukraińskim. Ponadto jest autorem wielu opracowań dotyczących historii najnowszej Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. wydawcą dokumentów (wraz z Michałem Skwarą) odnoszących się do pontyfikatu Jana Pawła II – „Papież musiał zginąć. Wyjaśnienia Ali Agcy” oraz „Pontyfikat wielu zagrożeń. Jan Paweł II w świetle dokumentów sprawy «Kapella» 1979–1990” (wraz z Ireną Mikłaszewicz).
Prof. Igor Hałagida – jest profesorem historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w tematyce poświęconej najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z relacjami polsko-ukraińskimi w XX w. oraz dziejami mniejszości ukraińskiej w Polsce.
Dr hab. Wojciech Kucharski – jest archeologiem orasz historykiem specjalizującym się w historii średniowiecza oraz dziejach najnowszych, ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła katolickiego i relacjami polsko-watykańskimi po II wojnie światowej. Pracuje jako wykładowca w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu.
Dr Łukasz Kamiński – dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – jest historykiem zajmującym się historią najnowszą, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów opozycji i oporu społecznego w PRL-u. Od 2009 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN, zaś w latach 2011-2016 prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Następnie prezesa Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia. Inicjator wielu wyborów dokumentów pochodzących z archiwów państw środkowoeuropejskich, odnoszących się do rządów reżimów komunistycznych po 1945 r.
Notka o książce
Sowieckie tajne służby bardzo bacznie obserwowały działalność Jana Pawła II. Zwłaszcza, że papież z Polski dużą wagę przykładał do kwestii ukraińskiej oraz wspierał starania o legalizację Kościoła greckokatolickiego. Dlatego osoba Jana Pawła II często pojawia się w dokumentach wytworzonych przez struktury KGB Ukrainy. Sugerowano w nich m.in., iż papież jest wpływowym uczestnikiem spisku, wymierzonego w ZSRS, który uknuli najważniejsi przywódcy krajów Zachodu.
Te mało znane historykom kwestie zostały na nowo naświetlone w książce „Żarliwy antykomunista. Pontyfikat Jana Pawła II w dokumentach KGB Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (1978-1997)”. Wyboru źródeł i ich opracowania dokonał dr Andrzej Grajewski. Książka została wydana przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Dodaj komentarz

Close Menu