Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Kuria Biskupia Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej Kościoła Greckokatolickiego

Adres:

pl. Biskupa Nankiera 15a
50-140 Wrocław

tel.fax:     +48 71/ 343 94 77 (9.00-13.00) w dni pracy Kurii
tel. kom.: +48 886 808 803 (8.00-20.00) codziennie
e-mail: konsystoriawroclaw@wp.pl

adres korespondencyjny:
ul. Łaciarska 34/2, 50-146 Wrocław

Kuria czynna od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 13.00
Kuria nie pracuje w dni ustawowo wolne od pracy oraz w greckokatolickie święta cerkiewne

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Włodzimierz Roman Juszczak OSBM

tel.: +48 71/ 343 94 79
e-mail: wjuszczak@episkopat.pl

Protosyncellus (wikariusz generalny)

Ks. mitrat Bogdan Hałuszka
tel.: +48 603 116 996
e-mail: bhaluszka@wroc-gda.opoka.org.pl

Syncellus (wikariusz generalny)

Ks. mitrat Julian Hojniak
tel.: +48 601 968 101
e-mail: jhojniak@wroc-gda.opoka.org.pl

Kanclerz

Ks. Yevhen Sukhyy
tel.: +48 791 462 710
e-mail: gino2000@wp.pl

Ekonom

Ks. Paweł Dobrzański
tel.: +48 889 881 182
e-mail: p_dobrzanski@wp.pl

Notariusz

Ks. Mateusz Demeniuk
tel.: +48 514 734 993
e-mail: demeniuk.mateusz@wp.pl

Wikariusz sądowy

Ks. Andrzej Michaliszyn
tel.: +48 608 680 331
e-mail: a.michaliszyn@wp.pl

Close Menu