Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

Ochrona Dzieci

Delagat

I. Delegat Biskupa Wrocławsko-Koszalińskiego ds. dotyczących wykorzystywania seksualnego osób niepełnoletnich oraz Duszpasterz do pomocy duchowej ofiarom, ich rodzinom oraz wspólnotom lokalnym, zranionym przestępstwem.

Ks. Paweł Dobrzański
ul. Łaciarska 34/5
50-146 Wrocław
tel.: 889 881 182

Dokumenty, normy, wytyczne.

1. NORMY I ZASADY OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY W DIECEZJI WROCŁAWSKO-GDAŃSKIEJ KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO.

2. Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia.

3. PREWENCJA nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce.

Close Menu