CERKIEW GRECKOKATOLICKA. Eparchia Wrocławsko-Gdańska.

SPIS PARAFII EPARCHII WROCŁAWSKO-GDAŃSKIEJ

którą Św. Jan Paweł II erygował dnia 31.05.1996 r., ustanawiając jej pierwszym Ordynariuszem Ks. Bpa Teodora Majkowicza

Biskup
Ordynariusz: J.E. Ks. Bp Włodzimierz R. Juszczak

Kuria Biskupia:
Plac Bpa Nankiera 15a, 50-140 Wrocław
tel.: +48 71 343 94 77
tel.: +48 886 808 803
e-mail: konsystoriawroclaw@wp.pl
strona internetowa: www.cerkiew.net.pl

Kuria diecezjalna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 13.00
Kuria nie pracuje w dni ustawowo wolne od pracy oraz w greckokatolickie święta cerkiewne

Regon: 931865759