Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

DEKANATY EPARCHII WROCŁAWSKO-KOSZALIŃSKIEJ

którą Ojciec Święty Franciszek ustanowił dnia 25.11.2020 r.

Biskup
Ordynariusz: J.E. Ks. Bp Włodzimierz R. Juszczak

Kuria Biskupia:
Plac Bpa Nankiera 15a, 50-140 Wrocław
Adres korespondencyjny: ul. Łaciarska 34/2, 50–146 Wrocław

tel.: +48 71 343 94 77
tel.: +48 886 808 803
e-mail: konsystoriawroclaw@wp.pl
strona internetowa: www.cerkiew.net.pl

Kuria diecezjalna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 13.00
Kuria nie pracuje w dni ustawowo wolne od pracy oraz w greckokatolickie święta cerkiewne

Regon: 931865759

Close Menu