CERKIEW GRECKOKATOLICKA. Eparchia Wrocławsko-Gdańska.

Katedra św. Wincentego i św. Jakuba
Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej
Kościoła Greckokatolickiego we Wrocławiu

Parafia Greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Proboszcz:
ks. Andrzej Michaliszyn

Wikariusze:
ks. Yevhen Sukhyy
ks. Mateusz Demeniuk
 

Nabożeństwa w Katedrze:

Liturgia w niedziele: godz. 7.45, 9.00, 10.00, 12.00 17.00

Jutrznia w niedziele: brak (do końca czerwca 2020)

Liturgia w święta (przypadające w tygodniu):
godz. 10.00, 18.00

Liturgia w dni powszednie: godz. 8.00

Adres korespondencyjny:
ul. Łaciarska 34/6
50-146 Wrocław
tel.: +48 608 680 331
e-mail: a.michaliszyn@wp.pl

Zarys Historii

Katedra Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego pod wezwaniem św. Wincentego i św. Jakuba ma bogatą historię.

Gdy w 1226 r. do Wrocławia przybyli z Pragi franciszkanie, przy dzisiejszym placu Biskupa Nankiera 15, książę Henryk Pobożny ufundował dla nich kościół i klasztor Św. Jakuba. Po śmierci Henryka w bitwie pod Legnicą dokończenie tego dzieła stało się udziałem wdowy, księżnej Anny. Zwłoki księcia Henryk