Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

Delegaci i Kapelani

I. Delegat Biskupa Wrocław