CERKIEW GRECKOKATOLICKA. Eparchia Wrocławsko-Gdańska.

Delegaci i Kapelani

I. Delegat Biskupa Wrocławsko-Gdańskiego ds. dotyczących wykorzystywania seksualnego osób niepełnoletnich oraz Duszpasterz do pomocy duchowej ofiarom, ich rodzinom oraz wspólnotom lokalnym, zranionym przestępstwem

Ks. Paweł Dobrzański
ul. Łaciarska 34/5
50-146 Wrocław
tel.: 889 881 182

II. Kurator dla duchownych Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej oskarżonych/skazanych za przestępstwo wykorzystywania seksulanego nieletnich

Ks. dr Arkadiusz Trochanowski
ul. Dolne Miasto 26/3
78-600 Wałcz
kom.: +48 608 265 496
e-mail: arekt1@wp.pl

III. Diecezjalny Egzorcysta

Ks. Mitrat Józef Ulicki
ul. Zaułek św. Bartłomieja 1
80-847 Gdańsk
tel.: +48 58 301 66 96
kom.: + 48 505 721 259
e-mail: julicki@wroc-gda.opoka.org.pl

IV. Kapelan organizacji „PŁAST”

Ks. Darusz Hubiak
ul. Warszawska 202
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel./fax: +48 95 722 22 90
kom.: +48 697 240 277
e-mail: d.hubiak@wp.pl

V. Kapelan Leśników

Ks. Bogdan Feciuch
ul. II Pułku Ułanów 30c/6
72-320 Trzebiatów
tel.: +48 91 38 77 128
kom.: +48 697 604 357
e-mail: bfeciuch@wroc-gda.opoka.org.pl