Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Realizowane prace 2022 roku

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
FUNDUSZ KOŚCIELNY
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Wymiana pokrycia dachowego nad południową przybudówką i nawą boczną,
częścią nawy północnej i przybudówką nad zachodnim wejściem do kościoła
Dofinansowanie: 60 000,00 zł   Całkowita wartość inwestycji: 165 853,80 zł
Close Menu