Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

Sąd

Sąd I Instancji dla grekokatolików Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej:

Metropolitalny Sąd Archidiecezji Warmińskiej
ul. Pieniężnego 22
10-006 Olsztyn
tel. +48 89 527 54 56
fax. +48 89 527 22 80
e-mail: trybunal@olsztyn.opoka.org.pl

Trybunał II Instancji dla grekokatolików E