Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

Klerycy

Metropolitalne Greckokatolickie Seminarium Duchowne w Lublinie

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6, 20-950 Lublin
tel./fax. +48 81 532 24 68
strona internetowa: www.seminarija.pl

ks. mgr lic. Bogdan Pańczak – wicerektor

Klerycy Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej w roku akademickim 2020/2021

1. Petro Javorskyy – III rok
2. Ivan Melnykovych – III rok
3. Bohdan Ilnyckyj 
 V rok
4. Oleh Dresler – V rok

Close Menu