Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Klerycy

Metropolitalne Greckokatolickie Seminarium Duchowne w Lublinie

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6, 20-950 Lublin
tel./fax. +48 81 532 24 68
strona internetowa: www.seminarija.pl

ks. mgr lic. Bogdan Pańczak – wicerektor

Klerycy Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej w roku akademickim 2023/2024

1. Petro Javorskyy – VI rok
2. Ivan Melnykovych – VI rok

Close Menu