Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

Klerycy

Metropolitalne Greckokatolickie Seminarium Duchowne w Lublinie

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6, 20-950 Lublin
tel./fax. +48 81 532 24 68
strona internetowa: www.seminarija.pl

ks. mgr lic. Bogdan Pańczak – wicerektor

Klerycy Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022

1. Petro Javorskyy – IV rok
2. Ivan Melnykovych – IV rok
3. Bohdan Ilnyckyj 
 VI rok
4. Oleh Dresler – VI rok

Close Menu