CERKIEW GRECKOKATOLICKA. Eparchia Wrocławsko-Gdańska.

Klerycy

Metropolitalne Greckokatolickie Seminarium Duchowne w Lublinie

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6, 20-950 Lublin
tel./fax. +48 81 532 24 68
strona internetowa: www.seminarija.pl

ks. mgr lic. Bogdan Pańczak – wicerektor

Klerycy Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej w roku akademickim 2019/2020

1 Petro Javorskyy – II rok
2. Ivan Melnykovych – II rok
3. Andrzej Andruszków – III rok
4. Oleh Dresler – IV rok