CERKIEW GRECKOKATOLICKA. Eparchia Wrocławsko-Gdańska.

Konto Bankowe

Kuria Biskupia Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego

50-140 Wrocław, Pl. Biskupa Nankiera 15a

PKO BP S.A. IV o/Wrocław
ul. Gepperta 4, 50-950 Wrocław

nr konta PLN: 51 1020 5242 0000 2702 0115 8062
nr konta EURO: PL 52 1020 5242 0000 2502 0032 3360
nr konta USD: PL 66 1020 5242 0000 2702 0030 6423
kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW