Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Projekty

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Nazwa projektu: Kaplica Hochberga przy Kościele św. Wincentego i Jakuba we Wrocławiu
Numer projektu: RPDS.06.06.00-02-054/09

Całkowita wartość projektu: 8 201 528,19 zł
Wkład Unii Europejskiej: 5 741 069,74 zł

Beneficjent: Diecezja Wrocławsko- Gdańska Kościoła Greckokatolickiego
Plac Biskupa Nankiera 15a, 50-140 Wrocław

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Państwa, samorządu Województwa Dolnośląskiego i Gminy Wrocław
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt pn.: „KAPLICA HOCHBERGA PRZY KOŚCIELE ŚW. WINCENTEGO I JAKUBA WE WROCŁAWIU”

współfinansowane ze środków finansowych:

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Gminy Wrocław
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego

Close Menu