CERKIEW GRECKOKATOLICKA. Eparchia Wrocławsko-Gdańska.

Komisje i rady

I. RADA KAPŁAŃSKA

Z urzędu:

1. Ks. Mitrat Bogdan Hałuszka,
2. Ks. Mitrat Julian Hojniak,
3. Ks. Kanclerz Yevhen Sukhyy,
4. Ks. Ekonom Paweł Dobrzański,
5. Ks. Wikariusz Sądowy Andrzej Michaliszyn.

Z wyboru:

6. Ks. Dziekan dr Arkadiusz Trochanowski,
7. Ks. Dziekan dr Jarosław Roman,
8. Ks. Bogdan Ogrodnik,
9. Ks. Bogdan Pipka,
10. Ks. Robert Rosa,
11. Ks. Dziekan Roman Kiłyk,
12. Ks. Mariusz Dmyterko.

Z ustanowienia:

13. Ks. Mitrat Józef Ulicki,
14. Ks. dr Mirosław Drapała,
15. Ks. Dziekan Andriy Bunzylo,
16. Ks. Bohdan Feciuch,

II. KOLEGIUM KONSULTORÓW:

1. Ks. Mitrat Bogdan Hałuszka,
2. Ks. Mitrat Julian Hojniak,
3. Ks. Kanclerz Yevhen Sukhyy,
4. Ks. Ekonom Paweł Dobrzański,
5. Ks. Dziekan dr Arkadiusz Trochanowski,
6. Ks. Dziekan Andriy Bunzylo,
7. Ks. Dziekan dr Jarosław Roman,
8. Ks. Mitrat Józef Ulicki.

III. Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej

Ks. dr Mirosław Drapała
ul. Wrocławska 180, 59-220 Legnica
tel./fax: +48 76 854 47 46
kom.: +48 606 123 082
e-mail: mdrapala@wroc-gda.opoka.org.pl

IV. KOMISJA DO SPRAW DUSZPASTERSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY:

1. Ks. Dziekan dr Arkadiusz Trochanowski – przewodniczący,
2. Ks. Dziekan dr Jarosław Roman,
3. Ks. dr Rusłan Marciszak,
4. Ks. Dziekan Roman Kiłyk,
5. Ks. Ernest Sekulski,
6. Ks. Paweł Berezka,
7. S. Melania Józefa Kuzio.

adres przewodniczącego
Ks. dr Arkadiusz Trochanowski
ul. Dolne Miasto 26/3, 78-600 Wałcz
tel.: +48 67/ 258 63 07
e-mail: arekt1@wp.pl

V. KOMISJA KATECHETYCZNA:

1. Ks. Dziekan dr Jarosław Roman – przewodniczący komisji,
2. Ks. Dziekan dr Arkadiusz Trochanowski,
3. Ks. dr Rusłan Marciszak,
4. S. Melania Józefa Kuzio,
5. S. Anatolia Krystyna Magura,
6. P. Iwona Marciszak.

adres przewodniczącego
Ks. dr Jarosław Roman
ul. Karlińska 3, 78-400 Szczecinek
kom.: +48 603 365 050
e-mail: jaroman@poczta.onet.pl

VI. DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSKA:

(powołana 1 stycznia 2018 roku)

1. Ks. Mitrat Bogdan Hałuszka, Wikariusz Generalny,
2. Ks. Mitrat Julian Hojniak, Wikariusz Generalny,
3. Ks. Andrzej Michaliszyn, Wikariusz Sądowy, Dziekan Wrocławski,
4. Ks. Yevhen Sukhyy, Kanclerz Kurii Biskupiej, Dyrektor Caritas,
5. Ks. Paweł Dobrzański, Ekonom Diecezjalny,
6. Ks. dr Mirosław Drapała, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego,
7. Ks. dr Jarosław Roman, Przewodniczący Komisji Katechetycznej,
8. Ks. dr Arkadiusz Trochanowski, Przewodniczący Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży,
9. Ks. Andriy Bunzylo, Przewodniczący Komisji ds. Rodzin, Dziekan Zielonogórski,
10. Ks. Bogdan Ogrodnik, Przewodniczący Komisji Liturgicznej,
11. Ks. Bogdan Pipka, Przewodniczący Komisji do Spraw Sztuki Cerkiewnej,
12. Ks. Bogdan Feciuch, Dekanat Koszaliński,
13. Ks. Ernest Sekulski, Dekanat Zielonogórski,
14. Ks. Paweł Berezka, Dekanat Wrocławski,
15. Ks. Roman Narytnyk, Dekanat Poznański,
16. Ks. Volodymyr Shuba, Dekanat Katowicki,
17. P. Nina Pasławska, Dekanat Słupski,
18. P. Bogdana Biłyj, Dekanat Wrocławski,
19. P. Jarosław Pidłypczak, Dekanat Zielonogórski,
20. P. Dorota Majewska, Dekanat Koszaliński,
21. P. Żanna Omelczenko, Dekanat Katowicki,
22. P. Anna Moskałyk, Dekanat Poznański,
23. P. Roman Łewosiuk, katecheta,
24. S. Anatolia Magura, Koszalin,
25. S. Iryneja Sydor, Wrocław,
26. P. Olga Leminśka, Zielona Góra,
27. P. Iwona Marciszak, z wyboru.

VII. DIECEZJALNA RADA DO SPRAW EKONOMICZNYCH:

1. J.E. Ks. Biskup Włodzimierz R. Juszczak – przewodniczący,
2. Ks. Mitrat Julian Hojniak, Wikariusz Generalny,
3. Ks. Paweł Dobrzański, Ekonom Diecezjalny, z urzędu,
4. Ks. Andrzej Michaliszyn, proboszcz parafii katedralnej we Wrocławiu,
5. Ks. dr. Mirosław Drapała, Legnica,
6. P. Eugeniusz Oleśniewicz, Wrocław,
7. P. Mirosław Komar, Wrocław.

VIII. DIECEZJALNA KOMISJA SZTUKI CERKIEWNEJ:

(powołana 1 styczeń 2018 r.)

1. Ks. Bogdan Pipka – przewodniczący,
2. P. Roman Lewosiuk, Gdańsk,
3. P. Andrzej Stepan, Gdańsk,
4. P. Piotr Hnatiuk, Słupsk,
5. P. Władysław Kostiw, Biały Bór,
6. P. Piotr Słojka, Gdańsk.

adres Komisji:
Ks. Bogdan Pipka
ul. Piastów 15, 76-200 Słupsk
tel.: +48 59 842 81 13 ; kom.: +48 605 538 920
e-mail: bpipka@wroc-gda.opoka.org.pl

IX. KOMISJA LITURGICZNA:

1. Ks. Bogdan Ogrodnik – przewodniczący,
2. Ks. dr Mirosław Drapała,
3. Ks. Roman Ferenc,
4. Ks. Paweł Dobrzański.

adres przewodniczącego:
Ks. Bogdan Ogrodnik
ul. Parkowa 3A, 59 – 300 Lubin
tel.: +48 71 389 18 65 ; kom.: +48 604 974 331
e-mail: bogrodnik@wroc-gda.opoka.org.pl