Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Komisje i rady

I. RADA KAPŁAŃSKA

Z urzędu:

1. Ks. Mitrat Bogdan Hałuszka,
2. Ks. Mitrat Julian Hojniak,
3. Ks. Kanclerz Yevhen Sukhyy,
4. Ks. Ekonom Paweł Dobrzański,
5. Ks. Wikariusz Sądowy Andrzej Michaliszyn.

Z wyboru:

6. Ks. Dziekan Andriy Bunzylo
7. Ks. Dziekan Szymon Jankowski
8. Ks. Bogdan Ogrodnik,
9. Ks. Mariusz Dmyterko,
10. Ks. Paweł Berezka.

Z ustanowienia:

11. Ks. Dziekan dr Mirosław Drapała,
12. Ks. dr Rusłan Marciszak.

II. KOLEGIUM KONSULTORÓW:

1. Ks. Mitrat Bogdan Hałuszka,
2. Ks. Mitrat Julian Hojniak,
3. Ks. Kanclerz Yevhen Sukhyy,
4. Ks. Ekonom Paweł Dobrzański,
5. Ks. Wikariusz Sądowy Anrzej Michaliszyn,
6. Ks. Dziekan Andriy Bunzylo,
7. Ks. Dziekan dr Mirosław Drapała,
8. Ks. Mariusz Dmyterko.

III. Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej

Ks. Dziekan dr Mirosław Drapała
ul. Wrocławska 180, 59-220 Legnica
tel./fax: +48 76 854 47 46
kom.: +48 606 123 082
e-mail: mdrapala@wroc-gda.opoka.org.pl

IV. KOMISJA DO SPRAW DUSZPASTERSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY:

1. Ks. dr Rusłan Marciszak – przewodniczący,
2. Ks. Dziekan dr Jarosław Roman,
4. Ks. Dziekan Roman Kiłyk,
5. Ks. Ernest Sekulski,
6. Ks. Paweł Berezka,
7. S. Melania Józefa Kuzio.

adres przewodniczącego
ks. dr Rusłan Marciszak
Os. 1000-lecia 1A/5, 73-100 Stargard
tel.: +48 91 835 13 80
tel. kom: +48 505 541 758
e-mail: ruslik@o2.pl

V. KOMISJA KATECHETYCZNA:

1. Ks. Dziekan dr Jarosław Roman – przewodniczący komisji,
2. Ks. Paweł Berezka – zastępca przewodniczącego
3. Ks. dr Rusłan Marciszak,
4. S. Melania Józefa Kuzio,
5. S. Anatolia Krystyna Magura,
6. P. Iwona Marciszak.

adres przewodniczącego
Ks. dr Jarosław Roman
ul. Karlińska 3, 78-400 Szczecinek
kom.: +48 603 365 050
e-mail: jaroman@poczta.onet.pl

VI. DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSKA:

(powołana 1 stycznia 2018 roku)

1. Ks. Mitrat Bogdan Hałuszka, Wikariusz Generalny,
2. Ks. Mitrat Julian Hojniak, Wikariusz Generalny,
3. Ks. Andrzej Michaliszyn, Wikariusz Sądowy, Dziekan Wrocławski,
4. Ks. Yevhen Sukhyy, Kanclerz Kurii Biskupiej, Dyrektor Caritas,
5. Ks. Paweł Dobrzański, Ekonom Eparchialny,
6. Ks. dr Mirosław Drapała, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, Dziekan Legnicki,
7. Ks. dr Jarosław Roman, Przewodniczący Komisji Katechetycznej, Dziekan Słupski.
8. Ks. dr Ruslan Marciszak, Przewodniczący Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży,
9. Ks. Andriy Bunzylo, Przewodniczący Komisji ds. Rodzin, Dziekan Zielonogórski,
10. Ks. Bogdan Ogrodnik, Przewodniczący Komisji Liturgicznej,
11. Ks. Bogdan Pipka, Przewodniczący Komisji do Spraw Sztuki Cerkiewnej,
12. Ks. Ernest Sekulski, Dekanat Zielonogórski,
13. Ks. Paweł Berezka, Dekanat Wrocławski,
14. Ks. Roman Narytnyk, Dekanat Poznański,
15. Ks. Volodymyr Shuba, Dekanat Katowicki,
16. P. Bogdana Biłyj, Dekanat Wrocławski,
17. P. Jarosław Pidłypczak, Dekanat Zielonogórski,
18. P. Dorota Majewska, Dekanat Koszaliński,
19. P. Żanna Omelczenko, Dekanat Katowicki,
20. P. Anna Moskałyk, Dekanat Poznański,
21. S. Anatolia Magura, Koszalin,
22. S. Iryneja Sydor, Wrocław,
23. P. Olga Leminśka, Zielona Góra,
24. P. Iwona Marciszak, z wyboru.

VII. DIECEZJALNA RADA DO SPRAW EKONOMICZNYCH:

1. J.E. Ks. Biskup Włodzimierz R. Juszczak – przewodniczący,
2. Ks. Mitrat Julian Hojniak, Wikariusz Generalny,
3. Ks. Paweł Dobrzański, Ekonom Eparchialny, z urzędu,
4. Ks. Dziekan Andrzej Michaliszyn, proboszcz parafii katedralnej we Wrocławiu,
5. Ks. Dziekan dr Mirosław Drapała, Legnica,
6. P. Eugeniusz Oleśniewicz, Wrocław,
7. P. Mirosław Komar, Wrocław.

VIII. DIECEZJALNA KOMISJA SZTUKI CERKIEWNEJ:

(powołana 1 styczeń 2018 r.)

1. Ks. Bogdan Pipka – przewodniczący,
2. P. Piotr Hnatiuk, Słupsk,
3. P. Władysław Kostiw, Biały Bór,
4. P. Piotr Słojka, Gdańsk.

adres Komisji:
Ks. Bogdan Pipka
ul. Piastów 15, 76-200 Słupsk
tel.: +48 59 842 81 13 ; kom.: +48 605 538 920
e-mail: bpipka@wroc-gda.opoka.org.pl

IX. KOMISJA LITURGICZNA:

1. Ks. Bogdan Ogrodnik – przewodniczący,
2. Ks. dr Mirosław Drapała,
3. Ks. Paweł Dobrzański.

adres przewodniczącego:
Ks. Bogdan Ogrodnik
ul. Parkowa 3A, 59 – 300 Lubin
tel.: +48 71 389 18 65 ; kom.: +48 604 974 331
e-mail: bogrodnik@wroc-gda.opoka.org.pl

Close Menu