Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Kontakt

Kuria Biskupia Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

pl. Biskupa Nankiera 15 a
50-140 Wrocław

adres korespondencyjny: ul. Łaciarska 34/2, 50-146 Wrocław

tel. 71/ 343 94 77 (czynny 9.00-13.00 w dni pracy Kurii)
kom. +48  886 808 803
e-mail: konsystoriawroclaw@wp.pl

Uprzejmie prosimy, by wszelkie zapytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi, przesyłane były do Kurii w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane.

Kancelaria kurii diecezjalnej nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.

    Please prove you are human by selecting the house.

    Close Menu