CERKIEW GRECKOKATOLICKA. Eparchia Wrocławsko-Gdańska.

Biskup Diecezjalny

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
WŁODZIMIERZ R. JUSZCZAK,
Ordynariusz Eparchii Wrocławsko - Gdańskiej