Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Spotkanie wiceministra Tomasza Rzymkowskiego z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych

Spotkanie wiceministra Tomasza Rzymkowskiego z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych

W poniedziałek, 10 stycznia br. Sekretarz Stanu w MEiN Tomasz Rzymkowski spotkał się z przedstawicielami 11 kościołów i związków wyznaniowych. Tematem rozmów były planowane zmiany w organizacji nauczania religii i etyki w szkołach.

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy MEiN w ramach prekonsultacji zapowiadanych przez ministra Przemysława Czarnka. Intencją Ministra Edukacji i Nauki jest wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły przez zapewnienie wszystkim uczniom zajęć z etyki lub religii (wybranej konfesji). Zmiany legislacyjne i organizacyjne w tym zakresie będą wdrażane stopniowo, przede wszystkim z uwagi na konieczność zapewnienia kadry nauczycielskiej o wymaganych kwalifikacjach.

Na spotkaniu ministra Przemysława Czarnka reprezentował wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. – Dialog w sprawie zmian w organizacji nauczania religii i etyki zaczynamy od konsultacji z Państwem. Chcemy rozmawiać z poszanowaniem Państwa praw, tradycji i reguł wiary. Zależy nam na Państwa uwagach. Mam nadzieję, że uda się wypracować wspólne rozwiązanie – mówił wiceminister Rzymkowski, otwierając obrady.

Kościoły i związki wyznaniowe uczestniczące w spotkaniu:

 • Kościół Katolicki Obrządku Łacińskiego
 • Kościół Katolicki Obrządku Greckokatolickiego
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP
 • Kościół Zielonoświątkowy w RP
 • Kościół Nowoapostolski w Polsce
 • Muzułmański Związek Religijny w RP
 • Kościół Boży w Chrystusie
 • Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dodaj komentarz

Close Menu