Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Ukraińska diaspora greckokatolicka przechodzi na nowy styl

Ukraińska diaspora greckokatolicka przechodzi na nowy styl

Z dniem 1 września br. egzarchat apostolski dla Ukraińców obrządku bizantyńskiego w Niemczech i Skandynawii przejdzie na kalendarz gregoriański, czyli tzw. nowy styl w liturgii. Zapowiedział to w odpowiednim dekrecie z 22 kwietnia egzarcha bp Bohdan Dziurach. Podobną decyzję podjął administrator apostolski dla katolików obrządku bizantyńskiego w Kazachstanie i Azji Środkowej ks. mitrat Wasyl Howera. Jednocześnie przypomniał on, że uchwałę w tej sprawie podjął Sobór Biskupi Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), który obradował 1-2 lutego br. we Lwowie-Brzuchowicach.

Uzasadniając swą decyzję bp Dziurach wyjaśnił, iż podjął ją „z uwagi na duchowe dobro powierzonego naszej opiece duszpasterskiej ludu Bożego, uświadamiając sobie potrzeby wiernych pełnego udziału w życiu liturgicznym, a przede wszystkim eucharystycznym, troszcząc się o rozwój duchowy egzarchatu, zasięgnąwszy opinii kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich naszego egzarchatu oraz w celu pogłębienia jedności kościelnej z Ukraińskim Kościołem Greckokatolickim, który przegłosował przejście z dniem 1 września na nowy styl dla świąt nieruchomych”. Hierarcha dodał, że wziął również pod uwagę okoliczności i cechy szczególne, a zatem także potrzeby posługi duszpasterskiej w Niemczech i krajach skandynawskich. Przejście na kalendarz gregoriański obejmuje święta kościelne zarówno ruchome, jak i nieruchome – stwierdza oświadczenie egzarchy.

Wezwał on duchownych z tych wspólnot parafialnych, w których ta zmiana jeszcze nie nastąpiła, aby powiadomili i odpowiednio przygotowali wiernych tego ważnego wydarzenia w życiu egzarchatu. Poprosił także duszpasterzy, aby wsłuchiwali się i zwracali uwagę na potrzeby tych wiernych, którzy – nie zostawszy poinformowani o zmianach – będą się zwracać z prośbami o posługi duchowne (np. poświęcenie czy błogosławieństwo) zwłaszcza w okresie wielkich świąt kościelnych według kalendarza juliańskiego.

Z kolei ks. mitrat W. Howera na stronie Katolickiej Służby Informacyjnej Azji Środkowej zwrócił uwagę, że od 1 września w kierowanej przezeń administraturze apostolskiej będzie obowiązywał w liturgii styl nowojuliański, zwany też „neobizantyńskim”. „Jest to dla nas decyzja rzeczywiście historyczna, do której podążaliśmy całe lata, a którą długo odkładaliśmy, zanim wszyscy zainteresowani osiągnęli konsensus, aby nie prowokować nowych sporów kościelnych” – zaznaczył administrator apostolski. Zauważył, że grekokatolicy mają już w tym zakresie pewne doświadczenie, gdy niektóre eparchie (diecezje) w Stanach Zjednoczonych przeszły na nowy styl i z tego powodu dochodziło do podziałów w parafiach, ciągnących się nieraz kilkadziesiąt lat.

kg (KAI/B-I/UGCC) / Kijów

Źródło: IDK 26.04.2023 informacje

Dodaj komentarz

Close Menu