Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Ukraina: Naczelny Rabin сhce uznania Abp. Szeptyckiego za „Sprawiedliwego wśród narodów świata”

Naczelny rabin Ukrainy Mosze Reuwen Asman poprosił Instytut „Yad Vashem” w Jerozolimie o pośmiertne przyznanie greckokatolickiemu metropolicie Andrzejowi Szeptyckiemu (1865-1944) tytułu „Sprawiedliwy wśród narodów świata” – za pomoc, jakiej udzielał on Żydom w czasie II wojny światowej. Tekst swego przesłania z 21 stycznia do dyrektora placówki w Izraelu Awnera Szalewa zamieścił on na Facebooku.

Duchowy zwierzchnik Żydów ukraińskich przypomniał, że abp. Szeptycki kierował na Ukrainie Zachodniej akcją ratowania od zagłady ponad 150 dzieci żydowskich. Przy tym nie tylko kazał ukrywać je w klasztorach, ale też zabronił udzielania im chrztu, aby nadal pozostawały one częścią narodu żydowskiego – podkreślił rabin.

Zwrócił też uwagę na „absurdalną sytuację”, że młodszego brata hierarchy, archimandrytę Klemensa Szeptyckiego i ihumenię Ołenę Witer, którzy bezpośrednio wykonywali nakazy metropolity Andrzeja, Instytut w Jerozolimie nagrodził już tytułem „Sprawiedliwych wśród narodów świata”, a sam inicjator tej niezwykle ryzykownej dla życia akcji nie otrzymał dotychczas tego wyróżnienia.

czytaj…
https://kair.ekai.pl/depesza/579800/show

 

IDK 23.01.2020 / kg (KAI/RISU) / Kijów

Dodaj komentarz

Close Menu