Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Ukraina: biskupi wezwali do pamięci o ofiarach katastrofy w Czarnobylu 

Ukraina: biskupi wezwali do pamięci o ofiarach katastrofy w Czarnobylu 

Do pamiętania o ratownikach, którzy walczyli ze skutkami katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu i do modlitw za nich wezwali wiernych zwierzchnicy Kościołów katolickich obu obrządków na Ukrainie. Zarówno greckokatolicki arcybiskup większy kijowsko-halicki Swiatosław Szewczuk, jak i łaciński arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki przypomnieli w swych wystąpieniach o tragedii, do której doszło 26 kwietnia 1986 w ówczesnym Związku Sowieckim.

„Dziś szczególnie modlimy się i wspominamy bohaterów, którzy własnym życiem zapłacili za to, aby zło czarnobylskie w jak najmniejszym stopniu dotknęło człowieka i świata. Bardzo ważne jest pamiętać o nich stale, nie tylko 26 kwietnia oraz dbać o ich zdrowie i zabezpieczenie socjalne” – powiedział zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) podczas koncertu-rekwiem „Czarnobyl – młodzież będzie pamiętać” w soborze katedralnym Zmartwychwstania Pańskiego w Kijowie. Odbył się on dla uczczenia 35. rocznicy wielkiej awarii na północy Ukrainy. Słowa „Czarnobyl” nikt dziś nie tłumaczy na żaden język obcy, gdyż we wszystkich językach oznacza ono jedno: wielkie nieszczęście, śmierć i katastrofę ekologiczną, jak również „wielką ranę na ciele narodu ukraińskiego” – zauważył mówca. Zwrócił przy tym uwagę, że w tym roku ta okrągła rocznica prawie zbiegła się z Niedzielą Kwietną (Palmową) [we wschodnim chrześcijaństwie, według kalendarza juliańskiego, wypadła ona 25 kwietnia – KAI], upamiętniającą wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. „Święto to stało się dniem triumfu życia nad śmiercią, proroctwa oraz zwycięstwa Chrystusa i Jego prawdy nad wszelkimi ludzkimi ograniczeniami” – powiedział arcybiskup. Dodał, że „dziś szczególnie pragniemy wspominać tych, którzy własnymi piersiami zasłonili Ukrainę i świat, czyli likwidatorów tego wielkiego nieszczęścia”. Zwierzchnik UKGK podkreślił również potrzebę troski o bohaterów Czarnobyla, aby czuli się kochanymi przez swój naród, a ich poświęcenie i heroiczne świadectwo były docenione przez Ukrainę i świat. „Niech służy temu projekt artystyczny, bo to na ich cześć zabrzmi muzyka i poezja – to wszystko, co jest owocem najpiękniejszych strun ludzkiej duszy. Niech Pan Bóg błogosławi ich dobrym zdrowiem a nam wszystkim pozwoli pamiętać i zapobiegać. Niech ta pamięć będzie naszym ratunkiem tak, jak likwidatorzy uratowali Ukrainę i świat przed sowieckim atomem, który przestał być pokojowy. Niech Pan Bóg błogosławi nas wszystkich” – życzył na zakończenie duchowy przywódca grekokatolików.

Okolicznościowe oświadczenie w rocznicę tragedii czarnobylskiej ogłosił też abp Mieczysław Mokrzycki. Wezwał do pamiętania i modlitwy za zmarłych i likwidatorów skutków tamtej katastrofy. „Szczególnie w tym Dniu Pamięci wzywam wszystkich wiernych do zwrócenia się do Boga w modlitwie za tych, którzy zginęli i za tych, którzy do tej pory cierpią wskutek następstw awarii. Wdzięczną pamięcią i modlitwą ogarnijmy także wszystkich likwidatorów, którzy ofiarnie, z wielkim oddaniem i bohatersko, za cenę własnego zdrowia i życia, pracowali nad tym, aby usunąć skutki katastrofy” – napisał arcybiskup metropolita lwowski. Wskazał, że obchodzony co roku 26 kwietnia na Ukrainie Dzień Pamięci o Ofiarach Tragedii Czarnobyla „jest okazją, aby zwrócić uwagę społeczeństwa, państwa, naukowców i wszystkich osób odpowiedzialnych za politykę energetyczną, na konieczność podjęcia konkretnych kroków, które zapobiegłyby ewentualnemu powstaniu podobnych tragedii”. Jednocześnie autor oświadczenia zauważył, że 35. rocznica tego smutnego wydarzenia przypada na trudny czas wojny na wschodzie kraju i pandemii. „Dlatego też módlmy się wytrwale i z całego serca o pokój i jak najszybsze ustanie epidemii koronawirusa. Niech Najświętsza Maryja Panna i Patron Ukrainy Michał Archanioł ustrzegą nasz kraj i cały świat od wojny, chorób i wszelkiego zła!” – zakończył swe okolicznościowe przesłanie przewodniczący episkopatu Ukrainy.

Awaria w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej (położonej ok. 18 km od samego miasta, leżącego na północ od Kijowa, w pobliżu granicy z Białorusią) nastąpiła 26 kwietnia 1986. W wyniku źle przeprowadzonego testu bezpieczeństwa układu chłodzenia reaktora doszło tam do przegrzania i częściowego stopienia rdzenia reaktora oraz do chemicznego wybuchu wodoru, co z kolei doprowadziło do rozerwania jego obudowy i budynku, w którym mieścił się reaktor. Do atmosfery i otoczenia elektrowni przedostał się radioaktywny pył grafitu i uranu z wnętrza reaktora. W efekcie z otaczających elektrownię terenów w promieniu 30 km ewakuowano ponad 350 tys. ludzi, tworząc zamkniętą strefę ochronną.

 

IDK 26.04.2021 / kg (KAI/RISU) / Kijów/Lwów

Dodaj komentarz

Close Menu