Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Ukraina: biskupi katoliccy obu obrządków żądają zakazu surogacji 

Ukraińscy biskupi grecko- i rzymskokatoliccy wezwali pilnie władze swego kraju do wprowadzenia zakazu „macierzyństwa zastępczego”, tzw. matek-surogatek oraz międzynarodowego handlu dziećmi. Powodem do ich wspólnego wystąpienia był filmik wideo, jaki pojawił się niedawno na stronie kliniki BioTexCom, nadany z kijowskiego hotelu „Wenecja”. Pokazano na nim 46 niemowląt, płaczących w swych szpitalnych łóżeczkach i pozbawionych ciepła rodzicielskiego, traktowanych jak towar, po który nie zgłosił się dotychczas żaden kupiec.

Wstrząśnięci tym niezwykłym materiałem hierarchowie obu obrządków zwrócili się do rządu Ukrainy z pilnym żądaniem wprowadzenia zakazu tego rodzaju praktyk. „Macierzyństwo zastępcze, czyli traktowanie ludzi jak towaru, który można zamówić, przygotować i sprzedać, na które, ku naszemu wielkiemu ubolewaniu, zezwala czynnie ustawodawstwo ukraińskie, jest problemem, jest podeptaniem godności ludzkiej” – napisali biskupi we wspólnym oświadczeniu. Podkreślili, że „należy ujawniać przypadki okazywania takiej zniewagi osobowości i godności ludzkiej”. Tymczasem wszystko to dopuszcza zalegalizowane macierzyństwo zastępcze, będące „złem moralnym, powodującym niezliczone cierpienia i poniewierkę zarówno narodzonego w ten sposób dziecka, jak i kobiety, która je urodziła” – stwierdza dokument biskupów. Zwraca uwagę, że komercyjne podłoże takiego macierzyństwa z moralnego punktu widzenia zasługuje na jeszcze ostrzejszą ocenę, ponieważ złem moralnym stają się funkcje kupna-sprzedaży ciała i samej osoby nowo narodzonego dziecka. „Żadne okoliczności i skutki nie mogą usprawiedliwić praktyki macierzyństwa zastępczego” – zaznaczyli hierarchowie grecko- i rzymskokatoliccy. Według nich tego rodzaju luka prawna w ustawodawstwie ukraińskim „dyskredytuje nasze państwo w oczach społeczeństwa europejskiego”.

Biskupi wyrazili solidarność z apelem pełnomocniczki Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw rodziny, aby zabronić na szczeblu prawnym międzynarodowego handlu dziećmi na Ukrainie oraz zażądali zakazu macierzyństwa zastępczego w każdej formie (altruistycznej i komercyjnej). Domagają się również zapewnienia urodzonym już dzieciom należnej im opieki, a także umożliwienia ich adaptacji w rodzinach. „Żądamy od władz państwowych zwrócenia w końcu uwagi na politykę rodzinną na Ukrainie: stworzenia odpowiedniego organu państwowego, który troszczyłby się o rodziny ukraińskie i dbałby o to, aby nasze matki nie musiały handlować swoim ciałem i noszonymi pod sercem dziećmi, aby one same i ich bliscy mogli przeżyć” – głosi wspólny dokument biskupów katolickich dwóch obrządków. Podpisali go w imieniu swych Kościołów: z ramienia Synodu Biskupów kijowsko-halickiego arcybiskupstwa większego abp Światosław Szewczuk i łaciński metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki z ramienia Konferencji Biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie.

 

IDK 14.05.2020 / kg (KAI/RISU) / Kijów

Dodaj komentarz

Close Menu