Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Przemyśl: 60. urodziny abp. Popowicza, zwierzchnika Kościoła greckokatolickiego  

Przemyśl: 60. urodziny abp. Popowicza, zwierzchnika Kościoła greckokatolickiego  

Abp Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski Kościoła greckokatolickiego i zwierzchnik tego Kościoła w Polsce obchodzi dziś 60. urodziny. Natomiast 17 października hierarcha będzie świętował 35. rocznicę święceń kapłańskich. Życzenia z okazji jubileuszy przesłał przewodniczący Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego patriarcha Światosław Szewczuk.

Ks. Eugeniusz Popowicz urodził się 12 października 1961 r. w Człuchowie. Studia teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. 14 października 1986 r. otrzymał święcenia diakonatu, a kilka dni później – 17 października – święcenia kapłańskie w Stargardzie Szczecińskim z rąk bpa Myrosława Marusyna. Na początku swojej kapłańskiej drogi pracował jako wikariusz w parafii Pasłęk i Elbląg. Po dwóch latach został skierowany na studia z zakresu wschodniego prawa kanonicznego w Instytucie Wschodnim w Rzymie, gdzie w 1993 r. uzyskał stopień doktora. Po zakończeniu specjalizacji, na prośbę kard. Mirosława Lubacziwskiego, ks. Popowicz podjął pracę na Ukrainie w Metropolitalnym Sądzie Kościelnym, gdzie pełnił funkcję wikariusza sądowego. Jednocześnie wykładał w Seminarium Duchownym we Lwowie, Tarnopolu i we Lwowskiej Akademii Teologicznej. W 1995 r. został mianowany proboszczem parafii greckokatolickich w Górowie Iławeckim i Lelkowie, a rok później proboszczem parafii katedralnej w Przemyślu. Jednocześnie abp Jan Martyniak powierzył mu obowiązki wikariusza generalnego archidiecezji przemysko-warszawskiej, obejmującej teren Polski na wschód od Wisły.

Ojciec Święty Franciszek 4 listopada 2013 r. mianował ks. mitrata dr. Eugeniusza Popowicza biskupem pomocniczym archidiecezji przemysko-warszawskiej. Został on tym samym pierwszym w powojennej historii biskupem pomocniczym Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Jego chirotonia biskupia (konsekracja) miała miejsce w archikatedrze greckokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu 21 grudnia 2013 r. Uroczystościom przewodniczył zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego patriarcha Światosław Szewczuk. Dewizą biskupią bp. Popowicza są słowa: „Dominus illuminatio mea et salus mea” (Pan światłem i zbawieniem moim). Dwa lata później – 7 listopada 2015 r. – papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą przemysko-warszawskim obrządku greckokatolickiego. Zastąpił abp. Jana Martyniaka, który przeszedł na emeryturę. Ingres do archikatedry świętego Jana Chrzciciela w Przemyślu odbył 19 grudnia 2015 r.

pab / Przemyśl

powrót do spisu treści

Dodaj komentarz

Close Menu