Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Olsztyn: sakra i ingres bp. Trochanowskiego – zwierzchnika nowej diecezji greckokatolickiej 

Olsztyn: sakra i ingres bp. Trochanowskiego – zwierzchnika nowej diecezji greckokatolickiej 

W katedrze pw. Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy w Olsztynie odbyły się 23 stycznia święcenia biskupie oraz ingres Arkadiusza Trochanowskiego, biskupa nowo utworzonej diecezji greckokatolickiej – olsztyńsko-gdańskiej. Uroczystości przewodniczył arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK). Współkonsekratorami byli arcybiskup przemysko-warszawski Eugeniusz Popowicz i biskup pomocniczy eparchii samborsko-drohobyckiej na Ukrainie Hryhorij Komar. Z powodu choroby nie mógł przybyć biskup wrocławsko-koszaliński Włodzimierz Juszczak.

Na wstępie liturgii odczytano po łacinie bullę papieża Franciszka, powołującą ks. Arkadiusza Trochanowskiego na biskupa nowo powstałe eparchii. Następnie nominat złożył wyznanie wiary, potwierdzone własnoręcznym podpisem, po czym przy dźwiękach pieśni „Mnohaja lita” [kościelny odpowiednik „Sto lat” u wschodnich chrześcijan] został ubrany w biskupie szaty liturgiczne i rozpoczął wraz z abp. Szewczukiem i pozostałymi biskupami i księżmi sprawowanie liturgii.

W kazaniu abp Szewczuk zaznaczył, że „droga do utworzenia nowej eparchii była wypełniona krwią męczeństwa, łzami wysiedleńców i wygnańców, niesamowitymi wysiłkami przeciwstawienia się komunistycznym represjom oraz żmudną pracą w organizowaniu życia duchowego i kulturalnego na tych terenach”. Zwrócił uwagę, że wielu wiernych Kościoła greckokatolickiego nie jest jeszcze objętych siecią parafii i wspólnot, „zagubiło się w nowych warunkach emigracji i poszukiwaniach pracy w tym nowym i dotychczas nieznanym nam «postkoronawirusowym świecie»”.

Kaznodzieja podziękował m.in. organom władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej za otwartość i pomoc w utworzeniu nowej eparchii, za wsparcie, jakie otrzymują wierni przybywający z Ukrainy, a także „za gotowość wyciągnięcia pomocnej dłoni naszemu biskupowi Arkadiuszowi w powodzeniu jego duszpasterskiej misji”. Życzył nowemu władyce pomocy Bożej i opieki [Pokrowa] Matki Bożej w jego posłudze.

Po zakończeniu liturgii abp Szewczuk wręczył nowo wyświęconemu biskupowi pastorał. Życzenia, gratulacje i pozdrowienia złożyli mu również m.in. metropolita warmiński abp Józef Górzyński, zaznaczając, że bp Trochanowski rozpoczyna nową kartę w dziejach Kościoła na Warmii i Mazurach obu obrządków, prezydent RP Andrzej Duda (jego list odczytał min. Paweł Szrot z Kancelarii głowy państwa), przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki (list odczytał ks. Paweł Rytel-Andrianik), który zaprosił nowego członka episkopatu do aktywnego udziału w jego pracach, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, przedstawiciele duchowieństwa metropolii greckokatolickiej w Polsce, zakonu bazylianów, diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, władz administracyjnych i samorządowych miasta i województwa, wspólnoty ukraińskiej w naszym kraju, konsul generalny Ukrainy w Gdańsku inni.

Na zakończenie krótko przemówił nowo wyświęcony biskup, dziękując Bogu, papieżowi i abp Szewczukowi za powołanie kapłańskie i za nominację. Prosił o modlitwę w intencji jak najlepszego pełnienia swej posługi. Uroczystość dzisiejszą poprzedził dzień wcześniej obrzęd „najmenuwannia” [ogłoszenia mianowania], polegający na odczytaniu dekretu mianowania nowego biskupa oraz złożeniu przezeń wyznania wiary i przysięgi wierności.

 

Więcej:

https://ekai.pl/sakra-i-ingres-bp-trochanowskiego-zwierzchnika-nowej-diecezji-greckokatolickiej/

Źródło: IDK 23.01.2021 / tk, tom, ks. md, ks. lad, kg (KAI) / Olsztyn

Foto: Tomasz Majewski

Dodaj komentarz

Close Menu