Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Abp Szewczuk: słowa Anioła do Maryi skierowane są do całej ludzkości  

Abp Szewczuk: słowa Anioła do Maryi skierowane są do całej ludzkości  

Słowa, które archanioł Gabriel powiedział Maryi, gdy oznajmił Jej, że zostanie Matką Boga: „ciesz się, nie bój się, dla Boga nie ma nic niemożliwego”, są skierowane do całego Kościoła, narodu i świata – powiedział arcybiskup większy kijowsko-halicki Swiatosław Szewczuk w kazaniu podczas liturgii z okazji święta Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Grekokatolicy, podobnie jak większość chrześcijan tradycji wschodniej, obchodzą je – według starego stylu – 7 kwietnia. I z tej okazji sprawował on uroczystą liturgię w Kijowie.

Arcybiskup przypomniał, że dzisiejsza uroczystość jest jednym z największych i najradośniejszych świąt maryjnych, obchodzonych przez Kościół Chrystusowy, a jego treścią jest łaska nowego początku. „W dniu, w którym archanioł Gabriel przybył do Maryi w Nazarecie, dokonało się coś, co Ojcowie Kościoła porównują do stworzenia świata. Tak jak Bóg stworzył na początku swym duchem niebo i ziemię, tak tym razem Duch Święty zstępuje na Maryję Pannę i rozpoczyna się nowe życie” – powiedział kaznodzieja. Zwiastowanie jest wydarzeniem obwieszczenia nowej ery, odnową nieba i ziemi oraz nowym stworzeniem człowieka. W tym kontekście wyodrębnił trzy pojęcia, zasługujące, według niego, na szczególne podkreślenie. Pierwszym z nich jest wezwanie: „Ciesz się”. Arcybiskup zaznaczył, że człowiek może się cieszyć tylko wtedy, gdy dotyka go Bóg. „Radość jest czymś więcej niż dobry nastrój. Rodzi się ona wówczas, gdy człowiek odczuwa bliskość Boga. Dziś całuje On swoje stworzenie właśnie dlatego, że Maryja poczuła, że Bóg Ją dotyka a słowo «ciesz się» znalazło oddźwięk w Jej sercu” – wyjaśnił zwierzchnik UKGK.

Omawiając drugie wezwanie: „Nie bój się”, przypomniał, że pierwszą reakcją Panny z Nazaretu na dziwnego gościa był lęk. Mówiąc: „Niech mi się stanie według Twego słowa” rozpoczęła Ona nową erę w dziejach ludzkości, swoim „tak” dała miejsce w swoim życiu dla działania siły Boga, który przez Nią odnowił oblicze ziemi – podkreślił mówca. Wskazał ponadto, że te trzy słowa są głębokim Bożym przesłaniem Zwiastowania dla Kościoła, narodu i świata, a Słowo Boże jest dziś skierowane do każdego z nas, bo to do nas Gabriel mówi: „Nie bójcie się niczego i nikogo, i to nie dlatego, że Duch Święty może zstąpić jak środek odkażający, ale dlatego, że wasze życie leży naprawdę w rękach Bożych”. Zdaniem głowy UKGK „siłą Bożą możemy pokonać zło wokół siebie”. Podkreślił, że dziś, w dniu Zwiastowania Pańskiego winniśmy prosić Pana, aby zesłał swego Ducha i ogarnął każdego z nas, odnowił oblicze ziemi, przyniósł dobre wieści, dopomógł ujrzeć kres „tego śmiertelnego zagrożenia” i aby powiedział każdemu z nas: „Nie bój się”. Niech On pomoże pokonać lęki samotności i kwarantanny dzięki temu, że jest z nami, niech uzdrowi chorych, ukoi cierpiących, niech pomoże tym, którzy szukają pracy, którzy myślą o swych bliskich i o tym, jak żyć jutro. „Panie, pomóż nam uwierzyć, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, naucz nas mówić «tak» na to, co Ty czynisz w naszym życiu, a Ty Panno Najczystsza, proś Boga za nami grzesznymi” – modlił się abp Szewczuk.

IDK 08.04.2020 / kg (KAI) / Kijów

Dodaj komentarz

Close Menu