Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Abp Szewczuk dał papieżowi ikonę namalowaną na wieku pudła po nabojach 

Abp Szewczuk dał papieżowi ikonę namalowaną na wieku pudła po nabojach 

Arcybiskup większy kijowsko-halicki Swiatosław Szewczuk podarował Franciszkowi ikonę Matki Bożej, wykonaną na pokrywie pudła z amunicją, symbolizującą ból narodu ukraińskiego z powodu wojny toczącej się na wschodzie kraju. 29 lutego papież przyjął na audiencji prywatnej w Domu św. Marty w Watykanie zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK).

Opowiedział on Ojcu Świętego o stanie przygotowań do najbliższego zgromadzenia UKGK i o krokach na rzecz opracowania planu duszpasterskiego na najbliższe dziesięciolecie, podjętych przez Synod Biskupów UKGK, który zebrał się w Rzymie w dniach 1-10 września 2019. Przyszłe zgromadzenie będzie obradowało pod hasłem „Imigracja, diaspora i globalna komunia Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego” – oświadczył arcybiskup. Wyjaśnił, że „chodzi o prawdziwą i we właściwym tego słowa znaczeniu drogę synodalną każdej naszej wspólnoty lokalnej, przeżywaną przez nasz Kościół w jego globalności”. Zwrócił uwagę, że zjawisko masowego opuszczania przez Ukraińców ich kraju, dotkniętego przez wojnę, „szybko zmienia oblicze naszego Kościoła, stanowiąc palące wyzwanie duszpasterskie”. Dlatego, zdaniem hierarchy, mottem wspomnianego zgromadzenia są słowa: „Twój Kościół jest zawsze i wszędzie z tobą”.

Papież udzielił pełnego poparcia inicjatywom duszpasterskim UKGK, podkreślając pilną potrzebę skutecznego duszpasterskiego towarzyszenia przez Matkę-Kościół swym dzieciom wszędzie, gdziekolwiek się one znajdują. Wskazał, że wschodnie Kościoły katolickie są powołane do wnoszenia wkładu w poszukiwanie właściwych form duszpasterstwa, odpowiadających ich tradycjom i dzisiejszym potrzebom. Na zakończenie audiencji abp Szewczuk podarował gospodarzowi spotkania ikonę napisaną na pudle z nabojami jako symbol bólu i cierpień narodu ukraińskiego z powodu trwającej tam wojny, który to ból przemienia się dzięki modlitwie. Wizerunek przedstawia Matkę Bożą, która wyraża krzyk bólu, ale też wołanie i sprawiedliwy i prawdziwy pokój. Ojciec Święty zapewnił swego gościa, że stale śledzi uważnie sytuację na Ukrainie i modli się o prawdziwy pokój dla niej. Zaznaczył, że „nie tymczasowe zawieszenie broni, ale rzeczywista wola słuchania i dialogu umożliwi pokój”.

 

IDK 01.03.2020 / kg (KAI) / Watykan

Dodaj komentarz

Close Menu