Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Zgromadzenie Powszechne Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta”

Zgromadzenie Powszechne Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta”

W dniu 10.12.2022 r. odbyło się Zgromadzenie Powszechne Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta”. Ze względu na panujący w kraju stan zagrożenia epidemicznego i dzięki wprowadzonym regulacjom Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, Zgromadzenie Powszechne zostało przeprowadzone w formie posiedzenia online.

Podczas posiedzenia zostały przeprowadzone wybory do Zarządu i Komisji Kontrolnej Bractwa, na czteroletnią kadencję. W skład Zarządu weszły następujące osoby:

  1. Jan Pipka- Przewodniczący
  2. Paweł Berezka- Zastępca Przewodniczącego
  3. Katarzyna Toffel-Suchanicz- Zastępca Przewodniczącego
  4. Piotr Marciniszyn- Ekonom
  5. Igor Hubacz- Sekretarz

W skład Komisji Kontrolnej Bractwa na czteroletnią kadencję weszły następujące osoby:

  1. Bogdan Kiszko
  2. Włodzimierz Suchanicz
  3. Jan Jadłowski

W dalszej części Zgromadzenia Powszechnego członkowie Bractwa omówili również kwestię turnusów Sarepty w nadchodzącym roku oraz poddali pod dyskusję inne bieżące sprawy Bractwa.

Michał Prytuła

Dodaj komentarz

Close Menu