Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

ZARZĄDZENIE METROPOLITY PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEGO I WŁADYKI WROCŁAWSKO-GDAŃSKIEGO W ZWIĄZKU Z POGORSZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NA TERYTORIUM POLSKI

ZARZĄDZENIE METROPOLITY PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEGO I WŁADYKI WROCŁAWSKO-GDAŃSKIEGO W ZWIĄZKU Z POGORSZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NA TERYTORIUM POLSKI

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

W związku z radykalnym wzrostem liczby nowych chorych na COVID-19 i pogorszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, mając na uwadze nowe restrykcje sanitarne nałożone przez władze państwowe, ustalamy zasady i normy, których zobowiązani są podporządkować się księża i wierni naszego Kościoła w Polsce:

 1. W czasie nabożeństw w naszych cerkwiach należy przestrzegać ustalonych norm sanitarnych dotyczących maksymalnej liczby osób, które mogą przebywać w świątyni w czasie nabożeństw: 1 osoba na 4 m2 w strefie „żółtej” i 1 osoba na 7 m2 w strefie „czerwonej”.
 2. Do czasu odwołania udzielamy wiernym obu naszych eparchii w Polsce zwolnienia od obowiązku fizycznego uczestnictwa w niedzielnej Służbie Bożej i zachęcamy, aby z tego zwolnienia skorzystały przede wszystkim osoby starsze, kobiety w ciąży i matki małych dzieci, osoby przeziębione i zarażone oraz osoby, które boją się zarażenia.
 3. Jednocześnie zachęcamy, aby z udzielonego zwolnienia korzystać przede wszystkim w „czerwonych” strefach i parafiach, gdzie mała świątynia nie pozwala na uczestnictwo w Służbie Bożej znacznej liczbie wiernych.
 4. W większych parafiach, jeśli proboszcz uzna to za konieczne i możliwe, zachęcamy, aby odprawiać dodatkowe Służby Boże, aby większej liczbie wiernych dać okazję uczestnictwa w niedzielnej Boskiej Liturgii.
 5. Osoby, które będą korzystać ze zwolnienia, gorąco zachęcamy, aby wypełniły obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Liturgii biorąc udział w Boskiej Liturgii, która jest transmitowana na żywo w każdą niedzielę na kanale TVP Historia o godzinie 8:00 rano. Możesz także modlić się, korzystając z transmisji internetowych na żywo z naszych soborów i niektórych świątyń parafialnych.
 6. Przypominamy naszym wiernym, aby w czasie obecności n Służbie Bożej w naszych świątyniach obowiązkowo zachowywali bezpieczny dystans między sobą oraz aby zakrywali usta i nos maskami ochronnymi. Maski powinien używać także kapłan w trakcie udzielania wiernym Komunii.
 7. We wszystkich naszych świątyniach należy zadbać o to, aby w przedsionku dostępny był odpowiedni środek dezynfekujący, tak aby osoby, które wchodzą do świątyni, mogły zdezynfekować ręce. Przed Służbą Bożą każdy kapłan jest również zobowiązany do dezynfekcji rąk.
 8. Wszystkie konfesjonały mają mieć założoną grubą plastikową folię ochronną, oddzielającą penitenta od kapłana. Po spowiedzi każdej osoby folię należy dokładnie zdezynfekować.
 9. Przypominamy również o przestrzeganiu norm sanitarnych ustalonych wcześniej w naszym Kościele w Polsce, które dotyczą zakazu całowania Księgi Ewangelii, ikon wyłożonych na tetrapodzie oraz rąk kapłana, gdy prosimy go o błogosławieństwo. Na czas trwania zagrożenia sanitarnego konieczne jest zamykanie w świątyniach naczyń z wodą święconą, którą wierni piją i z użyciem której czynią znak krzyża przy wejściu do świątyni.
 10. W przypadku choroby księdza lub w sytuacji objęcia przez służby sanitarne kwarantanną proboszcza lub świątyni, niezwłocznie powiadomić o tym biskupa i protoprezbitera, który pod nieobecność proboszcza będzie koordynował sprawy związane z bieżącym porządkiem duszpasterskim w parafii.
 11. Szczególną troskę duszpasterską i braterską uwagę w parafiach należy zwrócić na osoby starsze i samotne, które mogą być bezradne w sytuacji związanej z pandemią i ograniczeniami sanitarnymi. Należy również pamiętać o osobach, które przebywają na kwarantannie, dowiadując się, czy nie potrzebują naszego wsparcia i pomocy.

Zachęcamy duchowieństwo, mnichów i mniszki oraz świeckich obu naszych eparchii w Polsce, aby we wspólnej i prywatnej modlitwie prosić Boga o jak najszybsze uwolnienie ludzkości od zagrożenia epidemicznego. W modlitwach pamiętajmy również o osobach starszych, które należą do grupy największego ryzyka. Jednocześnie wspierajmy modlitewnie cały personel medyczny, który stoi na pierwszej linii walki ze śmiertelnym koronawirusem.
Na czas zagrożenia sanitarnego udzielamy wszystkim specjalnego biskupiego błogosławieństwa

+ Niech Wam Bóg błogosławi!

+ Arcybiskup Eugeniusz Popowicz
Metropolita Przemysko-Warszawski

+ Włodzimierz R. Juszczak OSBM
Władyka Wrocławsko-Gdański

Przemyśl – Wrocław, dnia 16 października 2020
Nr: 2020/358

Powierzamy wszystkim księżom Metropolii Przemysko-Warszawskiej przeczytanie tego zarządzenia we wszystkich naszych cerkwiach w niedzielę 18 października 2020 w czasie ogłoszeń duszpasterskich i umieszczanie go na stronach internetowych parafii.

Tłumaczenie: Maciej H. Dąbrowski

Dodaj komentarz

Close Menu