Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Z wizytą u Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Z wizytą u Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

W piątek 8 kwietnia Biskup Wrocławsko-Koszaliński Kościoła Greckokatolickiego Włodzimierz R. Juszczak spotkał się w trybie roboczym z prof. dr hab. Jan Sobczykiem, p.o. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie dotyczyło wzajemnej współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej w dziedzinie pomocy niesionej Ukrainie, szczególnie jej mieszkańcom, w związku z wojną spowodowaną zbrojną agresją wojsk rosyjskich na ziemie ukraińskie.

Część pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego włączyła się w akcję solidarnościową z mieszkańcami Ukrainy „Wielkanocna paczka dla Ukrainy”, która została ogłoszona w Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej. Paczki przygotowane przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego zostaną za pośrednictwem CARITAS Eparchialnej zostaną przekazane potrzebującym w Ukrainie. W czasie spotkania omówiono również inne płaszczyzny na których istnieje możliwość współpracy pomiędzy Eparchią Wrocławsko-Koszalińska i Uniwersytetem Wrocławskim. W spotkaniu, oprócz Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i Biskupa Wrocławsko-Koszalińskiego, uczestniczyli także: Prorektor ds. studenckich dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr., Prodziekan ds. dydaktyki niestacjonarnej i kontaktów z pracodawcami Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr., oraz ks. Yevhen Sukhyy, Dyrektor CARITAS Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej Kościoła Greckokatolickiego.

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Jan Sobczyk, razem z Dyrektorem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich dr. Adolfem Juzwenko, przyjęli również honorowy patronat nad „Wielkanocnym Śniadaniem” dla osób przybyłych z Ukrainy, które organizuje Eparchia Wrocławsko-Koszalińska z Eparchialną CARITAS i greckokatolicką parafią katedralną we Wrocławiu. Śniadanie dla około trzystu osób odbędzie się w Auli Ossolineum we Wrocławiu, w samą Wielkanoc według kalendarza juliańskiego.

Redakcja www.cerkiew.net.pl

Dodaj komentarz

Close Menu