Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Wyniki konkursu plastycznego „Kartka świąteczna”

Wyniki konkursu plastycznego „Kartka świąteczna”

Tradycyjnie kolejny raz w tym roku z błogosławieństwa ks. Biskupa Włodzimierza Juszczaka zorganizowano Diecezjalny konkurs kartki świątecznej. Organizatorami są Parafia Greckokatolicka Św. Jerzego w Bytowie oraz Komisja do Spraw Młodzieży Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej.
Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży do czytania Pisma Świętego oraz podejmowania życia z Ewangelią. Ważnym elementem było podkreślenie wartości chrześcijańskiej rodziny. Prace z roku na rok są piękniejsze i bardziej twórcze.
Została powołana komisja, której ks. Stefan Prychożdenko przedstawił warunki konkursu i zaprosił do wyłonienia najlepszych prac. Komisja w składzie: pani mgr Bożena Kołtowska – nauczyciel przedmiotów artystycznych Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku i pani mgr Danuta Topolińska – nauczyciel Szkoły Artystycznej w Miastku wybrała najpiękniejsze w poszczególnych grupach wiekowych. Komisja  doceniła walory artystyczne i samodzielną pracę uczestników (technika, precyzja, inwencja twórcza).

Wyniki konkursu:

1. Klasy 0:

I miejsce – Borys Hubiak (Słupsk)
II miejsce – Weronika Ciszek (Biały Bór)
III miejsce – Roy Youssef (Miastko)

Wyróżnienie – Marek Albin (Słupsk)

2. Klasy I–III Szkoła Podstawowa:

I miejsce – Zofia Przybylska (Oława)
II miejsce – Natalia Dobrzańska (Wrocław) i Weronika Prychożdenko (Miastko)
III miejsce – Anna Major (Bytów)

Wyróżnienie – Marian Demczuk (Wrocław)

3. Klasy IV–VIII Szkoła Podstawowa:

I miejsce – Paweł Komar (Wrocław)
II miejsce – Maria Berkyta (Łódź) i Filomena Berkyta (Łódź)
III miejsce – Anastazja Shmihelska (Oława)

Wyróżnienie – Anna Walnicka (Wałcz)

Wyróżnienie – Anna Szyp (Niedarzyno)

Wyróżnienie – Julia Łazor (Stargard)

Podziękowania kierujemy do ks. Biskupa Włodzimierza Juszczaka za pomoc finansową Eparchii w przeprowadzeniu konkursu.
Pragniemy podziękować również wszystkim księżom, katechetom i nauczycielom, którzy wnieśli swój wkład i pracę w zachęcaniu i przygotowaniu dzieci i młodzieży do udziału w konkursie.

ks. Stefan Prychożdenko, Mirosława Prychożdenko

Dodaj komentarz

Close Menu