Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

WIELKIE JORDAŃSKIE POŚWIĘCENIE WODY NA WROCŁAWSKIM JORDANEM – FOTO

WIELKIE JORDAŃSKIE POŚWIĘCENIE WODY NA WROCŁAWSKIM JORDANEM – FOTO

Począwszy od 1 września 2023 r., grekokatolicy w Polsce, w Ukrainie ale też w innych państwach Europy Zachodniej, świętują święta o stałej dacie według kalendarza gregoriańskiego. Po Bożym Narodzeniu oraz po święcie Obrzezania Pańskiego, święto Objawienia Pańskiego, zwane popularnie Jordanem, jest kolejnym świętem, które katolicy wschodni świętują w tym samym czasie co rzymscy katolicy oraz chrześcijanie innych zachodnich tradycji.

Wrocławska greckokatolicka wspólnota parafialna przy katedrze pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego (Kościół pw. św. Wincentego i św. Jakuba na Placu Nankiera) świętowanie Objawienia Pańskiego rozpoczęła już w piątek 5 stycznia, to jest w wigilię Jordanu. Tego dnia biskup Wrocławsko-Koszaliński Włodzimierz R. Juszczak przewodniczył Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego z Nieszporami (Weczirnią). Wraz z biskupem przy ołtarzu stanęli inni kapłani pracujący wśród grekokatolików we Wrocławiu i w okolicach. Nabożeństwo to zostało zwieńczone pierwszym Wielkim Jordańskim Poświęceniem Wody, które odbyło się wewnątrz świątyni. Tego samego dnia wieczorem, po tradycyjnej wieczerzy zwanej Szczodrą, zostało odprawione jeszcze inne nabożeństwo – Welyke Poweczirja. W czasie tego nabożeństwa były między innymi śpiewane stychyry: Z nami Bóg, zrozumcie narody i upokórzcie, bo z nami Bóg. Wieczorne nabożeństwo zakończyła Łytia i błogosławieństwo udzielone przez władykę poświęconym tego dnia olejem. Obecni mogli również wziąć cząstkę chleba poświęconego wraz z oliwą, winem i ziarnami pszenicy w czasie Łytii.

W sam dzień Objawienia Pańskiego we Wrocławskim soborze została odprawiona Jutrznia a następnie Pontyfikalna Boska Liturgia, której przewodniczył władyka Włodzimierz. Podobnie jak poprzedniego dnia razem z biskupem przy ołtarzu stanęli również inni kapłani, w tym ks. proboszcz parafii katedralnej Andrzej Michaliszyn, ks. Yevhen Sukhyy, proboszcz greckokatolickiej parafii przy ul. Borowskiej we Wrocławiu i duszpasterstwa na Bielanach Wrocławskich, ks. wikariusz Vasyl Barbulyak, oraz ks. dr Adam Łuźniak, Wikariusz Generalny arcybiskupa i metropolity Wrocławskiego Józefa Kupnego. W czasie Liturgii Słowo Boże wygłosił władyka Włodzimierz, wskazując między innymi na to, że Objawienie Trójcy Przenajświętszej w czasie chrztu Chrystusa w Jordanie, jest szczególnym potwierdzeniem boskości Jezusa Chrystusa. Kaznodzieja zwrócił również uwagę na to, że przybywający nad Jordan Izraelici pragnęli otrzymać nadzieję na uwolnienie z grzechu. Jednakże ostateczne uwolnienie ludzkości od niewoli grzechu przyniósł dopiero Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie z martwych.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii z greckokatolickiego soboru we Wrocławiu wyruszyła tradycyjna procesja nad wrocławski Jordan, to znaczy nad rzekę Odrę. Do procesji dołączyli duchowni innych wrocławskich Kościołów: bp Maciej Małyga, biskup pomocniczy wrocławski wraz z duchowieństwem obrządku łacińskiego oraz biskupi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego: Waldemar Pytel i Ryszard Bogusz. Na bulwarze Xawerego Dunikowskiego, nad brzegiem rzeki, odbył się obrzęd Wielkiego Jordańskiego Poświęcenia Wody. W trakcie nabożeństwa były między innymi czytane teksty z Pisma Świętego Nowego Testamentu, Ektenia pokoju z dodatkowymi wezwaniami na poświęcenie wody oraz modlitwy na Jordańskie poświęcenie wody, czytane przez biskupa i kapłanów. Na zakończenie poszczególnych modlitw duchowni błogosławili wodę zapalonymi potrójnymi świecami (Trijci), znakiem krzyża czynionym w wodzie dłonią oraz tchnieniem w formie krzyża. Na zakończenie nabożeństwa woda została pobłogosławiona potrójnie zanurzonym przez kapłanów krzyżem. W czasie tego obrzędu chór śpiewał troparion święta Objawienia Pańskiego. Dodatkowo, na zakończenie nabożeństwa, zostały przez duchownych wypuszczone gołębie mające symbolizować Ducha Świętego zstępującego na Chrystusa w czasie chrztu w Jordanie.

W tym roku Wielkie Jordańskie Poświęcenie Wody zgromadziło we Wrocławiu szczególnie wielką rzeszę wiernych, którzy zapełnili katedrę a następnie nabrzeże Odry. Wszyscy otrzymali błogosławieństwo poświęconą tego dnia Jordańską Wodą, oraz mogli zabrać ją do swoich domów.  Z Wodą Jordańską oraz z modlitwą i błogosławieństwem greckokatoliccy kapłani będą również od najbliższego poniedziałku odwiedzać domy wiernych.

Redakcja

Foto: Michał Stach

Dodaj komentarz

Close Menu