Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Uniwersytet Wrocławski – PACZKA DLA UKRAINY

Uniwersytet Wrocławski – PACZKA DLA UKRAINY

Włączamy się w ogólnopolską akcję Caritas! „Paczka dla Ukrainy” – szczegóły w wypowiedzi księdza z parafii greckokatolickiej Eugeniusza Suchego. Zaszczytem jest mieć takich partnerów! Włączajcie się pilnie, bo czas tylko do 10 kwietnia.

Ми приєднуємося до акцій Карітасу по всій країні! «Посилка для України» – подробиці у промові священика греко-католицької парафії Євгеніуша Сухого, це честь мати таких партнерів! Долучайтесь чимшвидше, це лише до 10 квітня!
….
We are joining the Caritas campaign across all the country! „Parcel for Ukraine” – details in the speech of the priest of the Greek Catholic parish Eugeniush Sukhyi, it is an honor to have such partners! Join as soon as possible, it’s only until April 10!

ŹRÓDŁO:

2 k1w2gie0t1n6oii9gs6ola 4o 1r6:47d7

Dodaj komentarz

Close Menu