Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Święto Objawienia Pańskiego we Wrocławiu

Święto Objawienia Pańskiego we Wrocławiu

Kościół greckokatolicki uroczystość Objawienia Pańskiego świętuje w sposób niezwykle obrazowy. Kulminacją obchodów była modlitwa na wybrzeżu Odry, gdzie pobłogosławiono wodę, a duchowni różnych wyznań chrześcijańskich wypuścili gołębie.

Czytaj dalej: https://wroclaw.gosc.pl/doc/8628486.Grekokatolicy-obchodzili-we-Wroclawiu-Swieto-Jordanu

https://wroclaw.gosc.pl/gal/spis/8628646.Swieto-Jordanu-u-grekokatolikow-ekumeniczna-ceremonia-nad-Odra

https://gazetawroclawska.pl/swiecenie-wody-nad-odra-we-wroclawiu-byli-biskupi-roznych-wyznan-i-setki-wroclawian-to-swieto-jordanu-zobaczcie-zdjecia/ar/c1-18215181

Foto: Maciej Rajfur

Dodaj komentarz

Close Menu