Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Stargard tętni życiem

Stargard tętni życiem

Od września 2022 roku po wakacyjnej przerwie wznowiono w parafii stargardzkiej różne inicjatywy duszpasterskie wśród wiernych. Praca duszpasterska to przede wszystkim katechizacja.  Deklaracje na religię w szkole złożyło prawie 120 dzieci, w szkole średniej około 30. Od października natomiast rozpoczęto cotygodniową katechizację dorosłych, w parafialnej salce grupa kilkunastu dorosłych bierze udział w spotkaniach katechetycznych.  W każdą środę nadal od 24 lutego- bez przerwy prowadzony jest punkt pomocowy dla uchodźców. Tutaj cały czas można dostać artykuły spożywcze, koce, odzież, ale przede wszystkim informacje od dyżurujących wolontariuszy- którzy pomogą w różnych sprawach. Punkt prowadzony jest we współpracy z Miastem i Powiatem- z którego środków jest finansowany.

Cerkiew otwarta jest codziennie nie tylko na inicjatywy typowo religijne a na wszelkie potrzebne projekty dla wiernych. Od poniedziałku do piątku spotykają się w pomieszczeniach przy cerkwi dwa zespoły wokalne, starszy „Ukraińskie Barwy” i młodszy „Winoczok „. Obydwa prowadzone przez dyrygentkę panią Alinę Kołotiewą z Ukrainy. Wokaliści biorą udział w koncertach miejskich, festiwalach, występach w cerkwi, a także charytatywnych projektach poza Stargardem- ostatnio w Kołobrzegu. Udało się również utworzyć w Stargardzie zespół taneczny „Namysto” z naszych uczniów- próby odbywają się w Domu Kultury- pod kierownictwem pani Iryny Łukianowej- wszystkie nasze stargardzkie ukraińskie formacje były głównymi bohaterami Dni z Kulturą Ukraińską naszego koła ZUwP wspólnie współorganizowanych z parafią stargardzką. Przedsięwzięcie, które miało miejsce w listopadzie zgromadziło talenty wielu naszych parafian- rękodzieło, fotografia, wypieki- wszystko to pozwoliło zebrać dość pokaźną kwotę na pomoc ZSU.

Cały czas podczas lekcji religii i j.ukraińskiego- które prowadzone są w tych samych dniach przy SP nr 5 pomagają dwie panie nauczycielki z Ukrainy, ze względu na dużą grupę uczęszczających dzieci, nie byłoby możliwe prowadzenie bez tej pomocy różnych zajęć- jest sześć grup uczniów po około 20 osób od „0” aż do 4 klasy liceum. W tym czasie uczniowie również zrealizowali wiele dodatkowych projektów- warsztaty myślografii, zajęcia psychoterapeutyczne, zajęcia z psychologiem. Uczniowie od października zrobili około 1000 świec okopowych, zbierają puszki w swoich szkołach oraz cały czas robią anioły, pocztówki, rysunki, kartki świąteczne- które wkładamy do paczek dla żołnierzy w różnych akcjach pomocowych.  Młodzież przygotowała ze swą nauczycielką  również bardzo wzruszające przedstawienie „Marija” na podstawie powieści Ułasa Samczuka- które pokazała w cerkwi w rocznicę Hołodomoru. Obecnie przygotowujemy Wertep na 40 aktórów.

Komitet Pomocy Ukrainie- który wspólnie został utworzony  przez koło ZUwP oraz Parafię Greckokatolicką w Stargardzie prowadzi własny ogromny magazyn wydawczy pomocy, która każdego miesiąca TIR-em i busami  wyjeżdża do najbardziej potrzebujących w Ukrainie. Jest to współraca z konkretnymi oddziałami ZSU, szpitalami polowymi i domami pomocy dla wewnętrznych uchodźców w Ukrainie . Pomoc ze Stargardu liczona jest w dziesiatkach ton. Codziennie wieczorami panie z parafii pakują kartony, sortują i układają na paletach dary gotowe do wyjazdu.

Za całą pomoc udzielaną w różnych wymiarach od 24 lutego Komitet Pomocy Ukrainie  został uhonorowany 2 grudnia najwyższą nagrodą za działalność społeczną w mieście. Nagrodę w imieniu przewodniczącego Pawła Pałczyńskiego ( ogromnie zaangażowanego w pomoc Ukrainie ) oraz całego Komitetu odebrała Iwona Marciszak.

Życie naszej lokalnej ukraińskiej parafialnej społeczności- skupia się i przy cerkwi i domiwce ZUwP- tam oprócz copiątkowych spotkań integracyjnych odbywają się zajęcia dla naszej młodzieży oraz nieustannie od września lekcje polskiego- którego, ze względu na dużą ilość chętnych uczą cały czas dwie nauczycielki, Elżbieta Kalisiak i Iwona Marciszak. Wiele projektów i przedsięwzięć udaje się realizować dzięki współpracy z władzami miasta i powiatu- z którym obecnie od czerwca do grudnia realizujemy projekt marszałkowski „Powiat Stargard dla Ukrainy” a już w styczniu parafia wspólnie ze starostwem rozpoczyna nowy- dla starszych osób z Ukrainy, koordynatorką wszystkich projektów jest I.Marciszak.

Już pół roku można słuchać na antenie Twojego Radia audycji „Twoja Ukraina w Twoim Radiu”, która rozbrzmiewa w każdy poniedziałek od godz. 20.00 na całym Pomorzu Zachodnim. Program powstaje w redakcji w Stargardzie. Jest głosem całej naszej lokalnej społeczności ukraińskiej.

W okresie Postu Filipowego zajmujemy się w parafii akcjami „Mikołajowymi”- projekt „Paczka dla żołnierza” razem z ZUwP, paczka dla rodziny, „paczuszka dla maluszka”- razem z Fundacją Małych Stópek dla nowonarodzonych dzieci z Ukrainy i oczywiście paczki dla naszych najmłodszych uchodźców- dla nich udało się zorganizować 220 paczek świątecznych.  Nasi najmłodsi uczniowie w zeszłym tygodniu zostali też świątecznie  ugoszczeni przez zaprzyjaźnioną parafię Kościoła Zielonoświątkowego.

Oprócz tych wszystkich małych i dużych idei i przedsięwzięć cały czas towarzyszy nam modlitwa naszej młodzieży- która co dwa tygodnie spotyka się z w cerkwi na modlitewnym czuwaniu. To nam wszystkim daje najwięcej siły.

xRM

foto: ZUwP, M. Dura, I.Marciszak, R.Zahoroda, R.Budzowski

 

Dodaj komentarz

Close Menu