Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Spotkanie diecezjalnych rzeczników prasowych w Porszewicach

Spotkanie diecezjalnych rzeczników prasowych w Porszewicach

7 października 2020 r. w Konferencyjno-Rekolekcyjnym Ośrodku w Porszewicach odbyło się spotkanie diecezjalnych rzeczników i koordynatorów ds. kontaktów z mediami z członkami Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski na czele z nowo wybranym Rzecznikiem Episkopatu księdzem Leszkiem Gęsiakiem SJ. Kościół greckokatolicki w Polsce reprezentowali ks. Eugeniusz Suchy – Rzecznik Prasowy Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej oraz ks. Mateusz Demeniuk – Koordynator ds. kontaktów z mediami.

Pierwsza część spotkania miała na celu przedstawienie poprzez kilkuminutowe wypowiedzi każdego z uczestników, nt. stanu mediów w diecezjach, dobrych doświadczeń i praktyk oraz trudności, które zdarzają się w codziennej pracy wewnątrz diecezji oraz w kontaktach z ogólnopolskimi mediami.

Popołudniowa część spotkania przeznaczona była na przedyskutowanie poszczególnych kwestii medialnego wizerunku Kościoła. Rozpoczęła się ona od przemówienia księdza Leszka Gęsiak SJ, który mocno podkreślił potrzebę wypracowania spójnego przekazu medialnego Kościoła katolickiego w Polsce oraz otwarte podejście nie tylko do tzw. mediów „przyjaznych” i katolickich. Kapłan stwierdził, że nie ma mediów całkowicie „nieżyczliwych” Kościołowi, może z wyjątkiem tych, które ideologicznie walczą z Kościołem. Warto dać wszystkim mediom możliwość dobrej współpracy, przekazując prawdę o Kościele.

 

Dodaj komentarz

Close Menu