Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Spotkanie Czterech Świec w Trzebiatowie

Spotkanie Czterech Świec w Trzebiatowie

…Lecz ludzi dobrej woli jest więcej ,

I mocno wierzę w to,

Że ten świat,

Nie zginie nigdy dzięki nim…

(Słowa piosenki Czesława Niemena zacytowane przez ks. Andrzeja Dowala)

W sobotni wieczór, 21 stycznia po raz XXVII w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury spotkali się  wierni czterech kościołów: rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego i ewangelicko – augsburskiego, aby kolędować w wielu językach, poznając jednocześnie zwyczaje i tradycje czterech wyznań.

W 2021 r. Spotkanie Czterech Świec zostało wpisane do Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Patronat honorowy nad spotkaniem objął Konsul Honorowy Ukrainy Henryk Kołodziej i  Burmistrz Trzebiatowa Józef Domański.

Gości powitali: Zastępca burmistrza Grzegorz Olejniczak, dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury Renata Teresa Korek i Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej, podkreślając wyjątkowość i znaczenie wspólnego „trzebiatowskiego świętowania”, a szczególnie teraz, kiedy u naszych Przyjaciół trwa wojna.

Symbolem czterech obecnych w Trzebiatowie wyznań są 4 świece, które zapalili, przy akompaniamencie Semena, przedstawiciele:  wyznanie rzymskokatolickie – ksiądz Prałat Andrzej Dowal, grekokatolickie – Konsul Henryk Kołodziej,  prawosławne – Ksiądz Andrzej Demczuk, ewangelicko – augsburskie – Agnieszka Kupska.

Księża Andrzej Dowal, Andrzej Demczuk,  Michał Plets, Sławomir Sikora przekazali wiele słów o głębokim przesłaniu, dobrych życzeń i refleksji, przede wszystkim to, aby żyć razem w pokoju i wzajemnym poszanowaniu, tolerancji i zrozumieniu.

LINK DO CAŁEGO ARTYKUŁU ORAZ FOTOGRAFII

Foto: kultura.trzebiatow.pl

Dodaj komentarz

Close Menu