Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Rozmowa z księdzem mitratem Julianem Hojniakiem na  falach Radia Zachód

Rozmowa z księdzem mitratem Julianem Hojniakiem na falach Radia Zachód

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z księdzem mitratem Julianem Hojniakiem, która transmitowana jest na falach Radia Zachód. Tematem rozmowy jest nowy administracyjny podział Kościoła Greckokatolickiego w Polsce.

 

Program Radia Zachód uwzględnia w swoim przekazie szeroko rozumianą tematykę religijną. Celem audycji jest próba zmiany postrzegania Kościoła jako archaicznej i konserwatywnej instytucji. Audycja prezentuje przekaz teologiczno – biblijny, przedstawia życie kościołów katolickich, kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a także innych kościołów chrześcijańskich. W każdą niedzielę o godzinie 7.15 w programie regionalnym „Radia Zachód S.A.” emitowana jest audycja religijna przygotowywana przez Leszka Michalskiego.

Audycja ta jest podzielona na dwie części. Pierwsza część jest przeznaczona dla Kościoła Katolickiego, druga – dla innych kościołów chrześcijańskich (audycja ekumeniczna „Zwiąż Panie Razem Nas”). Współpracownikami audycji są przedstawiciele danych kościołów: audycje Kościoła Katolickiego współtworzą, m.in., ksiądz Stanisław Brasse (parafia Świętego Mikołaja w Głogowie), ksiądz Paweł Prϋfer (duszpasterz akademicki w Zielonej Górze), ksiądz Tomasz Gierasimczyk (dyrektor oddziału zielonogórsko – gorzowskiego tygodnika „Gość Niedzielny”), Ojcowie Franciszkanie z parafii św. Franciszka w Zielonej Górze, a także proboszcz parafii greckokatolickiej w Zielonej Górze – ksiądz Julian Hojniak; audycje Kościoła Baptystów przygotowuje pastor zboru w Zielonej Górze Mariusz Socha (pierwsza niedziela miesiąca); audycje Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego prowadzi i przygotowuje proboszcz parafii w Zielonej Górze, ksiądz Dariusz Lik, a także ksiądz Andrzej Dębski z parafii ewangelicko – augsburskiej w Żarach (druga niedziela miesiąca); audycje Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego prowadzi proboszcz parafii zielonogórskiej – ksiądz Andrzej Dudra (trzecia niedziela miesiąca); audycje Kościoła Polskokatolickiego prowadzi ksiądz Stanisław Stawowczyk, proboszcz parafii w Zielonej Górze i Żaganiu (czwarta niedziela miesiąca);

W audycji prezentują się też Kościoły niezrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej: Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Boży w Chrystusie, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Audycje współtworzą także studenci teologii z Instytutu im. Edyty Stein w Zielonej Górze.
Ponadto, audycja zawiera materiały ukazujące aktywność parafii i życie parafialne, przegląd ruchów i stowarzyszeń kościelnych. Ten element pokazuje Kościół jako instytucję żyjącą, aktywną, współczesną i otwartą na wiernych.
Całość oprawiona jest piosenkami i pieśniami religijnymi, tematycznie związanymi z treścią danych elementów.

TEMATYKA PASMA RELIGIJNEGO:

przekaz biblijno – teologiczny,
przekaz wizji człowieka w wymiarze Kościoła,
historie poszczególnych Kościołów,
różnice dogmatyczne pomiędzy Kościołami,
symbolika liturgii,
symbolika świąt,
ruchy i stowarzyszenia,
ruch ekumeniczny,
ludzie Kościoła.
publicystyka społeczno – religijna.

Dodaj komentarz

Close Menu