Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Rezolucja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w związku z agresją militarną Rosji naruszającą integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy

Rezolucja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w związku z agresją militarną Rosji naruszającą integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy

Rezolucja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w związku z agresją militarną Rosji naruszającą integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy.

 

Sejmik Województwa Dolnośląskiego stanowczo potępia niesprowokowany i nieusprawiedliwiony atak rosyjskich sił zbrojnych na suwerenne terytorium Ukrainy. Województwo Dolnośląskie wyraża szacunek dla Narodu Ukraińskiego za konsekwentną budowę niepodległego państwa i gotowość do poniesienia największych ofiar, aby tę niepodległość zachować.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego z najwyższym zaniepokojeniem obserwuje eskalowanie przez Rosję napięcia w stosunkach z Ukrainą. Za niedopuszczalną uważa rosyjską agresję militarną na terytorium Ukrainy.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego w imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców Dolnego Śląska wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim, oraz gotowość do udzielenia pomocy. Z dumą i uznaniem podkreśla postawę wspólnoty dolnośląskiej, która w sposób otwarty przyjmuje obywateli innych państw, którzy w naszym regionie poszukują bezpieczeństwa i spokojnego życia w duchu współpracy i pokoju.

W obliczu złamania prawa międzynarodowego i rosyjskiej agresji zbrojnej Sejmik Województwa Dolnośląskiego apeluje do społeczności międzynarodowej o wspieranie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy i podkreśla, że każde wolne i niepodległe państwo oraz jego mieszkańcy mają prawo do bezpieczeństwa, pokoju i samostanowienia.

Niech żyje wolna Ukraina!

Źródło: https://czadrow24.pl/rezolucja-sejmiku-wojewodztwa-dolnoslaskiego

 

W pierwszej części posiedzeniu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w czasie której została przyjęta Rezolucja, oprócz Konsula Generalnego Ukrainy we Wrocławiu, uczestniczył też między innymi władyka Włodzimierz R. Juszczak. Po jednogłośnym przyjęciu Rezolucji przez Radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego władyka Wrocławsko – Koszaliński podziękował Radnym za ich solidarność z Ukrainą oraz jej Narodem w tym trudnym czasie.

Dodaj komentarz

Close Menu