Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Przewodniczący Episkopatu gratuluje utworzenia nowej eparchii

Przewodniczący Episkopatu gratuluje utworzenia nowej eparchii

Ufam, że podjęte decyzje przyczynią się do umocnienia i rozwoju Kościoła greckokatolickiego w Polsce – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście gratulacyjnym do abp. Eugeniusza Popowicza, metropolity przemysko-warszawskiego po ogłoszeniu decyzji Stolicy Apostolskiej o utworzeniu nowej diecezji olsztyńsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce.

Utworzenie nowej diecezji związane jest z reorganizacją strukturalną diecezji, tj. archieparchii przemysko-warszawskiej i eparchii wrocławsko-koszalińskiej.

Publikujemy pełny tekst listu:

 

 

Warszawa, dnia 25 listopada 2020 roku

 

 

Księże Arcybiskupie Metropolito,

Chciałbym wyrazić swoją radość, iż Papież Franciszek przychylił się do prośby biskupów greckokatolickich, erygując w Polsce nową diecezję olsztyńsko-gdańską, mianując jednocześnie księdza Arkadiusza Trochanowskiego jej pierwszym biskupem.

Decyzja Ojca Świętego ma charakter historyczny i przełomowy dla całego Kościoła katolickiego w Polsce, zwłaszcza dla wiernych Kościoła greckokatolickiego. Tym bardziej chciałbym złożyć Waszej Ekscelencji – jako Metropolicie Przemysko-Warszawskiemu – gratulacje za podjęcie należnych starań w celu realizacji tej inicjatywy.

Utworzenie nowej diecezji związane jest z reorganizacją strukturalną diecezji, tj. archieparchii przemysko-warszawskiej i eparchii wrocławsko-koszalińskiej. Ufam, że podjęte decyzje przyczynią się do umocnienia i rozwoju Kościoła greckokatolickiego w Polsce.

Z tej okazji chciałbym życzyć biskupom, kapłanom oraz wszystkim wiernym, zwłaszcza diecezjanom nowej eparchii, jak najserdeczniejsze życzenia. W trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii i niepokojów społecznych, życzę nieustannej otwartości na działanie Ducha Świętego, rozwoju wspólnot parafialnych i duszpasterstwa dla zapewnienia należytej opieki duszpasterskiej wiernym greckokatolickim w Polsce.

Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

_________________

Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Eugeniusz POPOWICZ
Metropolita Przemysko-Warszawski

Dodaj komentarz

Close Menu