Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

PRZEDSTAWICIELE KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO NA SPOTKANIU W PAŁACU PREZYDENCKIM

PRZEDSTAWICIELE KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO NA SPOTKANIU W PAŁACU PREZYDENCKIM

W środę 25 stycznia, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych obecnych w Polsce oraz Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych z Parą Prezydencką.

W spotkaniu uczestniczyli biskupi greckokatoliccy na czele z metropolitą Eugeniuszem Popowiczem. W spotkaniu brali udział także przedstawiciele duchowieństwa greckokatolickiego i wiernych.

Więcej informacji na temat spotkania przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych z Parą Prezydencką można znaleźć na oficjalnej stronie Prezydenta RP: www.prezydent.pl . Tam dostępny jest również zapis całego spotkania oraz zdjęcia:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/doroczne-spotkanie-przedstawicieli-kosciolow-i-zwiazkow-wyznaniowych-z-para-prezydencka,63869

Redakcja

Foto: ks. Paweł Dobrzański

Dodaj komentarz

Close Menu