Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

OGÓLNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ MIĘSOPUSTNĄ – OKRES 27.02-6.03.2022 R.

OGÓLNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ MIĘSOPUSTNĄ – OKRES 27.02-6.03.2022 R.

  1. Niedziela, 27 lutego 2022 r., to Niedziela Mięsopustna. Ton/Глас – 3, Ewangelia na Jutrzni – 2 (Mk 16, 9-20). W czasie Boskiej Liturgii czytania z niedzieli: 1 Kor 8, 8-9,2 i Mt 25, 31-46.
  2. Następna niedziela, 6 marca to Niedziela Seropustna, ostatnia niedziela przed Wielkim Postem. Wielki Post, według kalendarza juliańskiego, rozpocznie się w tym roku, w poniedziałek, 7 marca.
  3. Środa i piątek w najbliższym tygodniu to tak zwane aliturgiczne dni. W tych dniach nie odprawia się Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma.
  4. Zgodnie z prośbą Papieża Franciszka, najbliższa środa 2 marca, jest w całym Kościele Katolickim, dniem modlitwy i postu w intencji pokoju w Ukrainie.
  5. Zgodnie z rozporządzeniem władyki Włodzimierza, w niedzielę 27 lutego, a także w okresie późniejszym, we wszystkich parafiach eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej będą odbywały się zbiórki finansowe na potrzeby Ukrainy oraz osób poszkodowanych w wyniku wojny. Rozporządzenie władyki Włodzimierza dostępne jest na naszej stronie eparchialnej: https://www.cerkiew.net.pl/zycie-eparchii/владика-володимир-проголосив-збірку/
  6. We Wrocławiu dary dla osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę można składać w świetlicy eparchialnej przy ul. Łaciarskiej 32.
  7. W następną niedzielę, 7 marca, w konkatedralnym soborze eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej w Koszalinie, władyka Włodzimierz będzie przewodniczył Boskiej Liturgii w intencji pokoju na Ukrainie.
  8. Tradycyjnie, taca z następnej niedzieli, jako I niedzieli miesiąca, przeznaczona będzie na potrzeby utrzymania Kurii i struktur eparchialnych. Swoje ofiary na ten cel można przekazać również bezpośrednio na konto bankowe Diecezji Wrocławsko-Koszalińskiej: 51 1020 5242 0000 2702 0115 8062
  9. Za pośrednictwem kamery on-line, do której dostęp jest możliwy na stronie internetowej Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej: www.cerkiew.net.pl – można wirtualnie brać udział we wszystkich nabożeństwach odprawianych w katedrze greckokatolickiej we Wrocławiu. Adres do kamery:

Dodaj komentarz

Close Menu