Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

OGÓLNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ II PO WIELKANOCY – ANTYPASCHA, NIEDZIELA O ŚW. TOMASZU: OKRES 1.05 – 8.05.2022 R.

OGÓLNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ II PO WIELKANOCY – ANTYPASCHA, NIEDZIELA O ŚW. TOMASZU: OKRES 1.05 – 8.05.2022 R.

 

 1. Niedziela 1 kwietnia 2022 r. to według kalendarza juliańskiego II Niedziela po Wielkanocy / Niedziela o św. Tomaszu / Antypaschy. Na Jutrzni Ewangelia 1: Mt 28, 16-20. W czasie Boskiej Liturgii czytania z II Niedzieli: Dz 5, 12-20 i J 20, 19-31.
 2. Po Boskiej Liturgii, w czasie błogosławieństwa poświęconym olejem (myrowannia), jest rozdawany ARTOS, chleb, który był poświęcony w dzień Paschy.
 3. Tradycyjnie, taca z dzisiejszej niedzieli, jako z I niedzieli miesiąca, przeznaczona jest na potrzeby utrzymania Kurii i struktur eparchialnych. Swoje ofiary na ten cel można przekazać również bezpośrednio na konto bankowe Diecezji Wrocławsko-Koszalińskiej: 51 1020 5242 0000 2702 0115 8062.
 4. W sobotę 7 maja, o godz. 11.00, w cerkwi parafialnej w Patoce (województwo dolnośląskie), władyka Włodzimierz udzieli święceń prezbiteratu (kapłańskich) diakonowi Romanowi Zakharchyshyn. Ksiądz Roman Zakharchyshyn będzie kapłanem Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej. Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach.
 5. Za dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę (13 i 14 maja 2022 r.), we Wrocławskim soborze odbędą się Uroczystości Jubileuszowe 25-lecia przekazania przez Papieża Jana Pawła II kościoła pw. św. Wincentego i św. Jakuba we Wrocławiu Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej i ustanowienia go kościołem katedralnym (soborem).
 6. Za trzy tygodnie, w sobotę 21 maja, będzie miała miejsce pielgrzymka dzieci i młodzieży do Eparchialnego Soboru we Wrocławiu. Serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce dzieci i młodzież z Polski i z Ukrainy.
 7. Od stycznia 2022 r. magazyn greckokatolicki PEŁNIA WIARY ukazuje się na antenie TVP1 dwa razy w miesiącu – w drugi i ostatni czwartek miesiąca. Początek emisji o godz. 7.30 rano. Poprzednie odcinki magazynu PEŁNIA WIARY można oglądać za pośrednictwem strony eparchialnej: www.cerkiew.net.pl – https://www.cerkiew.net.pl/zycie-eparchii/pierwszego-odcinek-magazynu-greckokatolickiego-tvp-pelnia-wiary/ .
 8. Władyka Włodzimierz nadal zachęca wszystkich wiernych Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej do modlitwy w intencji jak najszybszego zakończenia wojny w Ukrainie oraz w intencji zwycięstwa gwarantującego trwały pokój. Władyka prosi też wszystkich kapłanów, osoby zakonne i wiernych świeckich o włączenie się w niesienie praktycznej pomocy, szczególnie o przyjęcie pod swój dach, obywateli Ukrainy, którzy z powodu wojny zmuszeni byli do pozostawienia swoich domów i ucieczki z Ojczyzny.
 9. Swoje ofiary na potrzeby Ukrainy oraz osób poszkodowanych w wyniku wojny można przekazywać bezpośrednio na konto bankowe CARITAS Diecezji Wrocławsko-Koszalińskiej: 43 1020 5242 0000 2202 0117 7948.
 10. Od niedzieli 3 kwietnia, aż do końca czerwca br., niedzielna Boska Liturgia jest transmitowana z katedry greckokatolickiej w Olsztynie, albo z konkatedry w Gdańsku. Bezpośrednia transmisja na antenie TVP Historia rozpoczyna się w każdą niedzielę o godz. 8.00 rano.
 11. Za pośrednictwem kamery on-line, do której dostęp jest możliwy na stronie internetowej Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej: www.cerkiew.net.pl – można wirtualnie brać udział we wszystkich nabożeństwach, także w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, odprawianych w katedrze greckokatolickiej we Wrocławiu. Adres do kamery:

Dodaj komentarz

Close Menu