Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

OGÓLNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA IV NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU – OKRES 3 – 10.04.2022 R.

OGÓLNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA IV NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU – OKRES 3 – 10.04.2022 R.

 1. Niedziela 3 kwietnia 2022 r. to IV Niedziela Wielkiego Postu według kalendarza juliańskiego. Ton/Глас – , Ewangelia na Jutrzni – 8 (J 20, 11 – 18). W czasie Boskiej Liturgii czytania z niedzieli: Hbr 6, 13 – 20 i Mk 9, 17 – 31.
 2. W czwartek 7 kwietnia przypada według kalendarza juliańskiego Zwiastowanie Przenajświętszej Bogarodzicy. Jest to jedno z dwunastu największych i obowiązujących świąt roku liturgicznego Kościoła Greckokatolickiego. Tego dnia sprawowana jest Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma z Weczirnią (Nieszporami).
 3. Wieczorem, w poniedziałek 4 kwietnia, w cerkwiach greckokatolickich odprawiana będzie tzw. Jutrznia z pokłonami, w czasie której czytany jest Wielki Kanon św. Andrzeja z Krety. Tradycyjnie Jutrznia z pokłonami to Jutrznia z czwartku po IV Niedzieli Wielkiego, którą w praktyce parafialnej odprawia się w środę wieczorem. W tym roku, ze względu na to, że w czwartek wypada Zwiastowanie, Jutrznia zostaje przesunięta na wtorek rano, ale w parafiach odprawia się je w poniedziałek wieczorem.
 4. Sobota, 9 kwietnia, przed V Niedzielą Wielkiego Postu, to Sobota Akatystowa. Tego dnia w cerkwiach greckokatolickich odprawiany jest Akatyst do Matki Bożej.
 5. Począwszy od niedzieli 3 kwietnia, aż do końca czerwca br., niedzielna Boska Liturgia będzie transmitowana z katedry greckokatolickiej w Olsztynie, oraz z konkatedry w Gdańsku. Bezpośrednia transmisja na antenie TVP Historia rozpoczyna się w każdą niedzielę o godz. 8.00.
 6. W Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej trwa akcja charytatywna: WIELKANOCNA PACZKA DLA UKRAINY. Celem tej akcji jest przygotowanie przez każdą rodzinę paczki z suchym prowiantem i artykułami pierwszej potrzeby i przekazanie jej osobom potrzebujących w Ukrainie. Paczki o wadze około 18 kilogramów można przygotowywać i przekazywać poprzez swoje parafie najpóźniej do niedzieli 10 kwietnia 2022 r. Więcej informacji w tej sprawie znajduje się na naszej eparchialnej stronie internetowej: www.cerkiew.net.pl .
 7. Począwszy od niedzieli 3 kwietnia, w każdą niedzielę, w Sanktuarium Matki Bożej z Loures w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, o godz. 12.30, będzie sprawowana Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma dla wiernych obrządku greckokatolickiego (ul. Józefa Piłsudskiego 1, 41-707 Ruda Śląska).
 8. Począwszy od niedzieli 10 kwietnia, w każdą niedzielę, w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Brzegu (ul. Pańska 1, 49-306 Brzeg), o godz. 16.00, będzie sprawowana Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma dla wiernych obrządku greckokatolickiego.
 9. Tradycyjnie, taca z I niedzieli miesiąca przeznaczona jest na potrzeby utrzymania Kurii i struktur eparchialnych. Swoje ofiary na ten cel można przekazać również bezpośrednio na konto bankowe Diecezji Wrocławsko-Koszalińskiej: 51 1020 5242 0000 2702 0115 8062.
 10. W czasie Wielkiego Postu, dni od poniedziałku do piątku, są dniami aliturgicznymi, to znaczy, że w tych dniach nie jest sprawowana Boska Liturgia. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma sprawowana jest tylko w soboty Wielkiego Postu a w niedziele – Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego. W środy i piątki sprawowana jest Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów.
 11. Zgodnie z obowiązującymi w Metropolii Przemysko-Warszawskiej normami, w czasie Wielkiego Postu wiernych Kościoła Greckokatolickiego obowiązuje następująca praktyka postna:
 • post ścisły (bez potraw mięsnych i nabiału) – w pierwszy dzień Wielkiego Postu i w Wielki Piątek,
 • wstrzemięźliwość od potraw mięsnych w środy i piątki,
 • Cerkiew zachęca wiernych do wstrzemięźliwości od potraw mięsnych także w poniedziałki i przez cały I tydzień Wielkiego Postu, jak też przez cały okres Wielkiego Tygodnia,
 • w czasie Wielkiego Postu obowiązuje zakaz urządzania hucznych zabaw i wesel.
 1. Władyka Włodzimierz zachęca wszystkich wiernych Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej do modlitwy i postu w intencji jak najszybszego zakończenia wojny w Ukrainie oraz w intencji zwycięstwa gwarantującego trwały pokój Ukrainie. Władyka prosi też wszystkich kapłanów, osoby zakonne i wiernych świeckich o włączenie się w niesienie praktycznej pomocy, szczególnie o przyjęcie pod swój dach obywateli Ukrainy, którzy z powodu wojny zmuszeni byli do pozostawienia swoich domów i ucieczki z Ojczyzny.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem władyki Włodzimierza, we wszystkich parafiach Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej kontynuowane się zbiórki finansowe oraz zbiórki materialne na potrzeby Ukrainy oraz osób poszkodowanych w wyniku wojny. Swoje ofiary na ten cel można przekazać również bezpośrednio na konto bankowe CARITAS Diecezji Wrocławsko-Koszalińskiej: 43 1020 5242 0000 2202 0117 7948.
 3. Od stycznia 2022 r., magazyn greckokatolicki PEŁNIA WIARY, ukazuje się na antenie TVP1, dwa razy w miesiącu, w drugi i ostatni czwartek miesiąca. Początek emisji o godz. 7.30 rano. Powtórki, w soboty i niedziele, na regionalnych kanałach TVP3.

Poprzednie odcinki magazynu PEŁNIA WIARY można oglądać za pośrednictwem strony eparchialnej: www.cerkiew.net.pl – https://www.cerkiew.net.pl/zycie-eparchii/pierwszego-odcinek-magazynu-greckokatolickiego-tvp-pelnia-wiary/ .

 1. Za pośrednictwem kamery on-line, do której dostęp jest możliwy na stronie internetowej Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej: www.cerkiew.net.pl – można wirtualnie brać udział we wszystkich nabożeństwach odprawianych w katedrze greckokatolickiej we Wrocławiu. Adres do kamery:

Dodaj komentarz

Close Menu