Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

OGÓLNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA IV NIEDZIELĘ PO WIELKANOCY: OKRES 15-22.05.2022 R.

OGÓLNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA IV NIEDZIELĘ PO WIELKANOCY: OKRES 15-22.05.2022 R.

1. Niedziela 15 kwietnia 2022 r. to według kalendarza juliańskiego IV Niedziela po Wielkanocy / Niedziela o Paralityku (Розслабленого). Ton/Глас – 3, Ewangelia na Jutrzni – 4: Łk 24, 1-12. W czasie Boskiej Liturgii czytania z IV Niedzieli: Dz 9, 32-42 i J 5, 1-15.

2. W niedzielę 15 maja 2022 r., o godz. 10.00, we Wrocławskim soborze zakończenie Jubileuszowych Uroczystości 25-lecia przekazania przez Papieża Jana Pawła II i Henryka kardynała Gulbinowicza, jako „DARU KONGRESOWEGO”, kościoła pw. św. Wincentego i św. Jakuba we Wrocławiu Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej i ustanowienia go kościołem katedralnym (soborem). Uroczystościom przewodniczą władyka Włodzimierz R. Juszczak i władyka Piotr Kryk.

3. W najbliższą sobotę, 21 maja, zapraszamy dzieci i młodzież z Polski i z Ukrainy, wraz z rodzicami i bliskimi, do udziału we wspólnej pielgrzymce do Eparchialnego Soboru we Wrocławiu. Spotkanie rozpocznie Boska Liturgia o godz. 11.00. Program spotkania: https://www.cerkiew.net.pl/pilne-informacje/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b0-%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%86%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82/

4. W sobotę 4 czerwca zapraszamy dzieci i młodzież z Polski i z Ukrainy, wraz z rodzicami i bliskimi, do udziału we wspólnej pielgrzymce do Ikony Matki Bożej w Białym Borze. Serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce. Spotkanie rozpocznie Boska Liturgia o godz. 11.00 Program spotkania: https://www.cerkiew.net.pl/zycie-eparchii/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d1%96%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%96-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%89%d1%83-%d0%b4%d0%be/

5. W środę 18 maja Połowa Okresu Pięćdziesiątnicy – Переполовинення П’ятидесятниці.

6. W poniedziałek 16 maja, w parafialnej cerkwi w Patoce, rozpoczną się uroczystości pogrzebowe błogosławionej pamięci Dariusza Pawliszczy, parafianina parafii w Patoce i wójta Gminy Gromadka. Początek uroczystości o godzinie 12.00.

7. Władyka Włodzimierz nadal zachęca wszystkich wiernych Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej do modlitwy w intencji jak najszybszego zakończenia wojny w Ukrainie oraz w intencji zwycięstwa gwarantującego trwały pokój. Władyka prosi też wszystkich kapłanów, osoby zakonne i wiernych świeckich o włączenie się w niesienie praktycznej pomocy, szczególnie o przyjęcie pod swój dach, obywateli Ukrainy, którzy z powodu wojny zmuszeni byli do pozostawienia swoich domów i ucieczki z Ojczyzny.

8. Ofiary na potrzeby Ukrainy oraz osób poszkodowanych w wyniku wojny można przekazywać bezpośrednio na konto bankowe CARITAS Diecezji Wrocławsko-Koszalińskiej: 43 1020 5242 0000 2202 0117 7948.

9. Od niedzieli 3 kwietnia, aż do końca czerwca br., niedzielna Boska Liturgia jest transmitowana z katedry greckokatolickiej w Olsztynie. Od początku lipca 2022 r. transmisje Boskiej Liturgii będą transmitowane z wrocławskiej katedry. Bezpośrednia transmisja na antenie TVP Historia rozpoczyna się w każdą niedzielę o godz. 8.00 rano.

10. Za pośrednictwem kamery on-line, do której dostęp jest możliwy na stronie internetowej Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej: www.cerkiew.net.pl – można wirtualnie brać udział we wszystkich nabożeństwach odprawianych w katedrze greckokatolickiej we Wrocławiu. Adres do kamery:

Dodaj komentarz

Close Menu