Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

OGÓLNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU – OKRES 27.03 – 3.04.2022 R.

OGÓLNE OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU – OKRES 27.03 – 3.04.2022 R.

 1. Niedziela 27 marca 2022 r. to III Niedziela Wielkiego Postu według kalendarza juliańskiego, inaczej to Niedzieli Pokłonu Krzyżowi – Chrestopokłonna. Ton/Глас – , Ewangelia na Jutrzni – 7 (J 20, 1 – 10). W czasie Boskiej Liturgii czytania z niedzieli: Hbr 4, 14 – 5, 6 i Mk 8, 34 – 9, 1.
 2. W czasie dzisiejszej Niedzieli Pokłonu Krzyżowi – Chrestopokłonnej, w cerkwiach, na tetrapodzie (stolik przed ikonostasem), jest wystawiany do uszanowania poprzez pokłony do ziemi Krzyż Pański. Pokłon Krzyżowi Pańskiemu będziemy oddawać przez cały najbliższy tydzień.
 3. Sobota 2 kwietnia, przed IV Niedzielą Wielkiego Postu, jest kolejnym dniem modlitw za zmarłych. Tego dnia w cerkwiach odprawiane są Panachydy – modlitwy za zmarłych, ze wspominaniem ich imion.
 4. W Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej rozpoczyna się akcja charytatywna: WIELKANOCNA PACZKA DLA UKRAINY. Celem tej akcji jest przygotowanie przez każdą rodzinę paczki z suchym prowiantem i artykułami pierwszej potrzeby i przekazanie jej osobom potrzebujących w Ukrainie. Paczki o wadze około 18 kilogramów można przygotowywać i przekazywać poprzez swoje parafie najpóźniej do niedzieli 10 kwietnia 2022 r. Więcej informacji w tej sprawie znajduje się na naszej eparchialnej stronie internetowej: www.cerkiew.net.pl .
 5. Tradycyjnie, taca z następnej niedzieli, jako I niedzieli miesiąca, przeznaczona jest na potrzeby utrzymania Kurii i struktur eparchialnych. Swoje ofiary na ten cel można przekazać również bezpośrednio na konto bankowe Diecezji Wrocławsko-Koszalińskiej: 51 1020 5242 0000 2702 0115 8062.
 6. W czasie niedzielnej Boskiej Liturgii we Wrocławskiej greckokatolickiej katedrze (27.03.2022 r.), której będzie przewodniczył władyka Włodzimierz (Juszczak), śpiewał będzie śpiewał Męski Chóru „ŻURAWLI” – ŻURAWIE, reprezentacyjny chór Związku Ukraińców w Polsce.
 7. W sobotę, 26 marca 2022 r., godz. 17.00, Chór ŻURAWLI daje w naszym Wrocławskim Soborze koncert dla wsparcia Ukrainy i jej narodu. Również w niedzielę, po zakończeniu Boskiej Liturgii, CHÓR ŻURAWLI da krótki koncert po zakończeniu którego chętni będą mogli złożyć swoje datki na potrzeby Ukrainy ogarniętej wojną.
 8. W miniony piątek, 25 marca, Ojciec Święty Franciszek dokonał modlitewnego Aktu Poświęcenia Rosji oraz Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Do tej modlitwy Ojca Świętego dołączyli się również biskupi, księża, osoby zakonne i świeccy na całym świecie.
 9. W czasie Wielkiego Postu, dni od poniedziałku do piątku, są dniami aliturgicznymi, to znaczy, że w tych dniach nie jest sprawowana Boska Liturgia. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma sprawowana jest tylko w soboty Wielkiego Postu a w niedziele – Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego. W środy i piątki sprawowana jest Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów.
 10. Zgodnie z obowiązującymi w Metropolii Przemysko-Warszawskiej normami, w czasie Wielkiego Postu wiernych Kościoła Greckokatolickiego obowiązuje następująca praktyka postna:
 • post ścisły (bez potraw mięsnych i nabiału) – w pierwszy dzień Wielkiego Postu i w Wielki Piątek,
 • wstrzemięźliwość od potraw mięsnych w środy i piątki,
 • Cerkiew zachęca wiernych do wstrzemięźliwości od potraw mięsnych także w poniedziałki i przez cały I tydzień Wielkiego Postu, jak też przez cały okres Wielkiego Tygodnia,
 • w czasie Wielkiego Postu obowiązuje zakaz urządzania hucznych zabaw i wesel.
 1. Władyka Włodzimierz zachęca wszystkich wiernych Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej do modlitwy i postu w intencji jak najszybszego zakończenia wojny w Ukrainie oraz w intencji zwycięstwa gwarantującego trwały pokój Ukrainie. Władyka prosi też wszystkich kapłanów, osoby zakonne i wiernych świeckich o włączenie się w niesienie praktycznej pomocy, szczególnie o przyjęcie pod swój dach obywateli Ukrainy, którzy z powodu wojny zmuszeni byli do pozostawienia swoich domów i ucieczki z Ojczyzny.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem władyki Włodzimierza, we wszystkich parafiach Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej kontynuowane się zbiórki finansowe oraz zbiórki materialne na potrzeby Ukrainy oraz osób poszkodowanych w wyniku wojny. Swoje ofiary na ten cel można przekazać również bezpośrednio na konto bankowe CARITAS Diecezji Wrocławsko-Koszalińskiej: 43 1020 5242 0000 2202 0117 7948.
 3. Od stycznia 2022 r., magazyn greckokatolicki PEŁNIA WIARY, ukazuje się na antenie TVP1, dwa razy w miesiącu, w drugi i ostatni czwartek miesiąca. Początek emisji o godz. 7.30 rano. Powtórki, w soboty i niedziele, na regionalnych kanałach TVP3.

Poprzednie odcinki magazynu PEŁNIA WIARY można oglądać za pośrednictwem strony eparchialnej: www.cerkiew.net.pl – https://www.cerkiew.net.pl/zycie-eparchii/pierwszego-odcinek-magazynu-greckokatolickiego-tvp-pelnia-wiary/ .

 1. Za pośrednictwem kamery on-line, do której dostęp jest możliwy na stronie internetowej Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej: www.cerkiew.net.pl – można wirtualnie brać udział we wszystkich nabożeństwach odprawianych w katedrze greckokatolickiej we Wrocławiu A TAKŻE OGLĄDAĆ KONCERT CHÓRU ŻURAWLI. Adres do kamery:

Dodaj komentarz

Close Menu