Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Nowa eparchia i nowy biskup Kościoła greckokatolickiego w Polsce
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nowa eparchia i nowy biskup Kościoła greckokatolickiego w Polsce

Ksiądz Arkadiusz Trochanowski, dotychczasowy proboszcz w Wałczu, został mianowany biskupem nowej eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej. Decyzję Ojca Świętego Franciszka o nominacji i podziale administracyjnym Kościoła greckokatolickiego w Polsce ogłosiła dziś w południe Stolica Apostolska.

Granice nowej eparchii pokrywają się z granicami następujących metropolii Kościoła łacińskiego: warmińskiej, gdańskiej, białostockiej oraz diecezji płockiej z metropolii warszawskiej. Jej siedzibą będzie Olsztyn, a kościołem katedralnym cerkiew p.w. Pokrowa (Opieki) Matki Bożej. Nowa eparchia zostanie włączona do metropolii przemysko-warszawskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce.

Do czasu objęcia eparchii przez jej pierwszego biskupa Arkadiusza Trochanowskiego, obowiązki administratora eparchii olsztyńsko-gdańskiej będzie pełnił metropolita przemysko-warszawski abp. Eugeniusz Popowicz.

KOMUNIKAT NUNCJATURY>>

 

www.episkopat.pl

 

Dodaj komentarz

Close Menu