Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Ekumeniczne nieszpory w legnickiej katedrze

W niedzielę 19 stycznia katolicy, grekokatolicy, prawosławni i ewangelicy modlili się o jedność chrześcijan. Tradycyjnie już nabożeństwo odbyło się w ramach trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tym razem wierni zgromadzili się w legnickiej katedrze. W nabożeństwie ekumenicznym uczestniczył ks. Lubomir Worhacz – proboszcz legnickiej parafii prawosławnej, ks. Mirosław Drapała – proboszcz parafii greckokatolickiej i ks. Jerzy Gansel – proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej oraz ks. Andrzej Jarosiewicz, delegat biskupa legnickiego ds. ekumenizmu.

W homilii biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, nawiązując do 2 listu św. Pawła do Tesaloniczan, zachęcał wszystkich do podejmowania wysiłków zmierzających do jedności. – Nie chodzi o jakąkolwiek jedność, ale jedność odnoszącą się do jednej głowy, do jednego Boga. To jest źródło jedności. To jest też nasza misja pośród świata – powiedział. Przewodniczący liturgii podkreślił też, że nie jest łatwe pokonanie zaistniałych już podziałów. – Jednak modlimy się, dokonujemy wysiłków na płaszczyźnie teologicznej, charytatywnej, by uczyć się budować jedność dynamiczną, żeby ona nieustannie się stawała, pamiętając, że tylko Jeden ma rację, ten który namaścił Jezusa i uczynił Go źródłem, zasadą jedności – powiedział.

Na zakończenie modlitwy przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich zabrali głos, przekazując także życzenia noworoczne od swoich wspólnot. – Nie ustawajmy w dążeniu do jedności – podkreślił ks. Mirosław Drapała, proboszcz parafii greckokatolickiej pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Legnicy. – Nasza obecność tutaj dowodzi, że pragniemy jedności, że nie jest ona nam obojętna. Jezus tworzy z nas swój lud. Mamy być światłem dla świata. Mamy rozniecać światło. Bądźmy zatem życzliwi wobec siebie – powiedział. Natomiast ks. Lubomir Worhacz – proboszcz legnickiej parafii prawosławnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego podkreślił, że Chrystus jest naszym światłem i przewodnikiem. – Życzliwość, uprzejmość, miłosierdzie i przyjaźń to fundamenty piramidy życia, którą budujemy, na szczycie której jest radość z wypełnienia przykazań miłości Boga i bliźniego, i z przyszłej nagrody w niebie. Grzech zaciemnia w nas boże światło, jednak Chrystus na nowo rozświetla nasze dusze i czyni nas światłem świata – powiedział proboszcz parafii prawosławnej. Głos zabrał także ks. Jerzy Gansel, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej przy kościele Marii Panny w Legnicy, który zaznaczył, że światło Chrystusa ma być dla nas inspiracją. – Od Bożego narodzenia mówimy o światłości. Jezus przynosi nam światło. On rzuca nowe światło na ludzkie życie, przypomina o grzechu, wskazuje drogę nowej rzeczywistości życia, które wiedzie do wiecznego życia. Z tego światła mamy czerpać, by nasze życie było lepsze, bardziej wartościowe. To punkt wyjścia dla każdego chrześcijanina, by o tej światłości dawać świadectwo – powiedział.

 

IDK 20.01.2020 / ksww / Legnica

Dodaj komentarz

Close Menu