Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Ks. Robert Rosa został mianowany Eparchialnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Ks. Robert Rosa został mianowany Eparchialnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Dekretem z dnia 21 stycznia 2021 r. Jego Ekscelencja Biskup Włodzimierz Juszczak mianował księdza Roberta Rosę Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej Kościoła Greckokatolickiego.

Dodaj komentarz

Close Menu