Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Kalisz: Projekt „W WIELKOPOLSCE INTEGRUJEMY – NIE ASYMILUJEMY”

Kalisz: Projekt „W WIELKOPOLSCE INTEGRUJEMY – NIE ASYMILUJEMY”

PRZY CMENTARZU WOJSKOWYM W SZCZYPIORNIE (KALISZ) ZORGANIZOWANO POLSKO – UKRAIŃSKIE MODLITEWNE SPOTKANIE Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI UKRAINY, PRZYPADAJĄCE NA DZIEŃ 24 SIERPNIA 2020 ROKU.

REALIZOWANY PROJEKT: W WIELKOPOLSCE INTEGRUJEMY – NIE ASYMILUJEMY

Fundacja Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu wraz z Parafią Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu oraz Parafią Grekokatolicką pw. Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Kaliszu, w dniu 23 sierpnia br. wspólnie zorganizowały Spotkanie Modlitewne z okazji Święta Niepodległości Ukrainy, przypadające na dzień 24 sierpnia 2020 roku.

Spotkanie stało się możliwe dzięki projektowi napisanemu przez Fundację Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu przy współpracy wymienionych obu Parafii.

Celem realizacji całego zadania publicznego, wpisującego się w „Strategię Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku” jest integracja społeczna imigrantów umożliwiająca im stanie się równoprawnym członkiem lokalnej społeczności. Potrzeba podjęcia działań w tym zakresie wynika z dynamicznego wzrostu liczby imigrantów przybywających do Wielkopolski. Według danych Urzędu ds. cudzoziemców nastąpił znaczny wzrost liczby imigrantów. W 2019 roku w Wielkopolsce przebywało 33 909 imigrantów, natomiast w 2020 roku liczba ta wzrosła do 35 269 (dane na dzień 07.03.2020 r.).

Dane statystyczne pokazują ogromną skalę imigracji, szczególnie obywateli Ukrainy – państwa objętego działaniami wojennymi. Z rozmów z obywatelami Ukrainy przybywającymi do Polski wynika, że wybór kraju docelowego podyktowany był głownie bliskością kraju ojczystego, wspólną historią i tradycją oraz w dużej mierze posiadaniem polskich korzeni. Poza tym imigranci zwracają dużą uwagę na bliskość kulturową Słowian.

Ważnym elementem naszego projektu są działania umożliwiające poznanie tożsamości kulturowej obu grup społecznych. Zaplanowane działania mają zapobiec marginalizacji i wykluczeniu społecznemu imigrantów.

Podjęte wspólnie działania to m.in.:

  1. Organizacja spotkania modlitewnego z okazji Święta Niepodległości Ukrainy w Kaplicy św. Barbary w Kaliszu, gdzie była odprawiona Msza Święta. Ulicami osiedla Szczypiorno przemaszerowaliśmy na Ukraiński Cmentarz Wojskowy w Kaliszu, gdzie wspólnie odmówiona została modlitwa za zmarłych.

Krótką historię Cmentarza Wojskowego, położonego na osiedlu Szczypiorno, przedstawił zgromadzonym Poseł na Sejm RP – Pan Tomasz Ławniczak.

(Cmentarz założony w 1914 jako cmentarz jeniecki przy pruskim obozie jeńców rosyjskich, angielskich i francuskich, od 1917 cmentarz obozowy przy obozie legionistów polskich, od 1921 cmentarz obozowy przy obozie internowanych żołnierzy ukraińskich; od 1929 cmentarz wojskowy; po 1945 zdewastowany, popadł w ruinę; częściowo zrekonstruowany w latach 1995–2001, ponownie otwarty w 1999).

W spotkaniu modlitewnym z okazji Święta Niepodległości Ukrainy wzięli udział wraz z parafianami osiedla Szczypiorno zaproszeni imigranci z Ukrainy, którzy mieszkają obecnie w Kaliszu, w Kępnie, w Ostrowie Wielkopolskim a także dyrektor Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim oraz politycy.

– Poseł na Sejm RP- Tomasz Ławniczak

– Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza – Eskan Derwich

– Radny Miasta Kalisza – Radosław Kołaciński

– Przewodniczący Rady Osiedla Szczypiorno – Grzegorz Stępniewski

– Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Szczypiorno – Olga Bryła-Suliga

– Dyrektor Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim – mjr Waldemar Zaremba

Niestety, nie mógł być obecny Wiceprezydent Miasta Kalisza – Grzegorz Kulawinek, przekazując pozdrowienia i życząc udanego spotkania.

W związku wcześniej podjętymi zobowiązaniami udział w wydarzeniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Pana Marka Woźniaka – również nie był możliwy. Jednak przesłał list gratulacyjny z okazji przygotowania spotkania modlitewnego z okazji Święta Niepodległości Ukrainy, który po odczytaniu został przekazany na ręce adresata – Pana Marka Przybyła- Przewodniczącego Prezydium Okręgowej Rady Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu.

Oddając cześć pochowanym na Ukraińskim Cmentarzu Wojskowym, delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Modlitwę w języku ukraińskim poprowadził duszpasterz emigracji na terenie Kalisza, Kępna i Ostrowa Wlkp. – ks. Roman Voznyak, a w języku polskim – ks. kanonik Jarosław Kołodziejczak – proboszcz parafii w Szczypiornie.

Inicjator i równocześnie realizator projektu pn. „W Wielkopolsce integrujemy – nie asymilujemy” – Pan Marek Przybył, złożył podziękowania wszystkim uczestnikom tego wyjątkowego wydarzenia, za przyjęcie zaproszenia i możliwość wspólnego uczestnictwa we Mszy Świętej i wspólnej modlitwie za zmarłych na Ukraińskim Cmentarzu Wojskowym. Podziękowania złożył również ks. Roman Voznyak w języku ukraińskim. Proboszcz –ks. Jarosław Kołodziejczak przyłączył się do podziękowań i zaprosił wszystkich na poczęstunek na probostwie. Organizacją integrującej przy ognisku biesiady był Zespół Charytatywny „Fatima” działający przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, który przygotował plenerowy posiłek i ciasto.

Zostały zachowane wszelkie środki ostrożności z uwagi na pandemię Сovid -19 (płyn dezynfekujący, maseczki, zachowany odstęp).

  1. Reportaż „Moje pierwsze wrażenie”

Zapis wspomnień imigrantów z czasów przyjazdu do Polski, sporządzony przez dziennikarza – imigranta. Stworzenie dokumentu biograficznego mającego na celu ukazanie problemów integracji w nowym miejscu pobytu – zamieszkania. Ukazanie największych barier dotyczących problemów imigracyjnych w początkowym

  1. Zbiórka darów dla Domu Dziecka w Tarnopolu

Zebranie przez parafian osiedla Szczypiorno artykułów szkolnych i higienicznych, celem przekazania ich do Domu Dziecka w Tarnopolu, ul. Sacharowa 2, Ukraina.

Zbiórka odbywała się od 16 do 23 sierpnia br.

Należy podkreślić, że Projekt „W Wielkopolsce integrujemy – nie asymilujemy” , jako zadanie publiczne, jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wszyscy chcemy podziękować Fundacji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu, Parafii Grekokatolickiej pw. Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Kaliszu, a także Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, za możliwość realizacji Projektu pn. „W Wielkopolsce integrujemy – nie asymilujemy”.

Dziękuję również Zespołowi Charytatywnemu „Fatima” za przygotowanie i obsługę spotkania.

sporządziła: Elżbieta Jadwiga Marczyńska

Dodaj komentarz

Close Menu