Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Jubileusz 65-lecia Parafii greckokatolickiej w Bobolicach

Jubileusz 65-lecia Parafii greckokatolickiej w Bobolicach

W niedzielę 30 kwietnia 2023 r. miały miejsce jubileuszowe uroczystości z okazji 65-lecia Parafii greckokatolickiej pod wezwaniem Trójcy Świętej w Bobolicach. Jubileuszowej Pontyfikalnej Liturgii przewodniczył Władyka Wrocławsko-Koszaliński Włodzimierz Juszczak. Wspólnie z księdzem biskupem koncelebrowali: ks. mitrat Bogdan Hałuszka z Koszalina, ks. Mariusz Dmyterko z Białego Boru, ks. Wasyl  Melnykowycz z Miastka oraz gospodarz miejsca ks. dr Jarosław Roman. W uroczystościach wzięły udział Siostry Służebnice Niepokalanego Poczęcia NMP z klasztoru w Koszalinie, oraz licznie zgromadzeni wierni naszej parafii, jak również goście przybyli z innych parafii.

Historia parafii w Bobolicach jest nierozłącznie związana z akcją „Wisła” – wysiedleniem ludności ukraińskiej z rdzennych ziem południowo-wschodniej części Polski w 1947 roku. Część wysiedleńców została osiedlona na ziemi bobolickiej oraz w sąsiednich miejscowościach. Od samych początków były podejmowane próby utworzenia duszpasterstwa greckokatolickiego pośród ludności ukraińskiej rozsianej po tak zwanych Ziemiach Odzyskanych. Próby uruchomienia nabożeństw greckokatolickich w gminie Bobolice rozpoczął ks. mitrat Bazyli Hrynyk a następnie kontynuował je ks. Michał Doczyło.

Greckokatolickie nabożeństwa zaczęto odprawiać najpierw, w roku 1953, w niedalekim Głodowie. Do uruchomienia stałej placówki jednak nie doszło. To, czego nie udało się dokonać w Głodowie, doszło ostatecznie do skutku w Bobolicach. Inauguracyjne nabożeństwo zostało odprawione tutaj przez ks. mitrata Bazylego Hrynyka w marcu 1958 roku. Przez cały okres istnienia Parafii w Bobolicach pracowało 15 księży. Najdłużej, bo aż 35 lat, posługę miejscowym grekokatolikom niósł tutaj ks. Włodzimierz Pyrczak z Koszalina.

Biskup Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej, władyka Włodzimierz R. Juszczak,  na prośbę proboszcza, nagrodził medalem świętych Joachima i Anny Państwa Zofię i Jana Syrnyk, którzy swoim codziennym życiem i pracą dają świadectwo wierności swojej Cerkwi. Szczególne wyróżnienie otrzymali także pani Lubomira Duda, Maria Hnat, Maria Kul

Po zakończeniu Boskiej Liturgii wszyscy uczestnicy jubileuszowego zgromadzenia zrobili sobie wspólne zdjęcie przed kaplicą udostępnioną grekokatolikom do wyłącznego użytku przez miejscową rzymskokatolicką parafię. W kaplicy tej nabożeństwa greckokatolickie sprawowane są już od kilkudziesięciu lat.

Ksiądz biskup Włodzimierz odwiedził także w ten dzień także greckokatolicką parafię w Szczecinku.

ks. dr Jarosław Roman

Dodaj komentarz

Close Menu