Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

DNI JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN WE WROCŁAWIU

DNI JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN WE WROCŁAWIU

W dniach 19-21 stycznia odbywały się we Wrocławiu tradycyjne Dni Jedności Chrześcijan, których organizatorami byli w tym roku: Wrocławski Oddział Ukraińców w Polsce oraz Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu. Uroczystości odbywały się we współpracy z Eparchią Wrocławsko-Koszalińską oraz Parafią katedralną Kościoła Greckokatolickiego.

Pierwszym wydarzeniem w ramach tegorocznych obchodów była Boska Liturgia w greckokatolickiej katedrze we Wrocławiu oraz Wielkie Jordańskie poświęcenie wody, które odbyło się w czwartek 19 stycznia, w Uroczystość Epifanii według kalendarza juliańskiego. Pontyfikalnej Boskiej Liturgii przewodniczył władyka Wrocławsko-Koszaliński Włodzimierz (Juszczak). W uroczystym poświęceniu wody nad Odrą – Wrocławskim Jordanem, uczestniczyli biskupi Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W piątek, 20 stycznia, w pomieszczeniach Centrum Ukraińskiej Kultury i Rozwoju (CUKR) przy ul. Ruskiej we Wrocławiu, odbyła się Wrocławska Kutia, w której uczestniczyli przedstawiciele Władz Wrocławia, wyższych uczelni Wrocławia, organizacji społecznych oraz różnych mniejszości narodowych Wrocławia i Dolnego Śląska. Na scenie Wrocławskiej Kutii, z koncertami ukraińskich i polskich kolęd, wystąpiły zespoły artystyczne z Polski oraz Ukrainy. Tradycyjnie też, oprócz ogólnego wigilijnego poczęstunku przy świątecznym stole, przedstawiciele każdej z mniejszości narodowej uczestniczący we Wrocławskiej Kutii, przygotowali osobny stół ze swoimi regionalnymi potrawami wigilijnymi. Tegoroczna Kutia była już XXVI. Jej inicjatorem oraz głównym organizatorem jest pan Igor Salamon.

Ostatnim wydarzeniem tegorocznych Wrocławskich Dni Jedności Chrześcijan było Radosne Kolędowanie, które miało miejsce w sobotę 21 stycznia, w Auli Lepoldinum Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach koncertu wystąpiło dziewięć zespołów artystycznych z Polski i Ukrainy, które wykonywały między innymi kolędy ukraińskie, polskie oraz węgierskie. Głównym gościem wieczoru kolędowego był Zespół folklorystyczny „Perlynka” z m. Sławuta w Ukrainie.

Redakcja

Dodaj komentarz

Close Menu