Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

Biskupi greckokatoliccy: prośmy Pana, by skrócił czas zagrożenia 

W świątyniach greckokatolickich w całej Polsce odczytywane jest dzisiaj przesłanie biskupów tego obrządku odnośnie do zagrożenia koronawirusem. Hierarchowie zaznaczają, że zagrożenie epidemiologiczne, mimo wielu utrudnień, nie może być czasem, w którym ustaje modlitwa w parafiach oraz w całym Kościele. „Razem z całym Kościołem wzywajmy do Pana, aby skrócił czas zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego” – zachęcają.

Mszy św. w soborze archikatedralnym w Przemyślu przewodniczył abp Eugeniusz Popowicz. W czasie tej liturgii – podobnie jak w innych świątyniach greckokatolickich – odczytane zostało przesłanie abpa Eugeniusza Popowicza, metropolity przemysko-warszawskiego i bpa Włodzimierza Juszczaka, ordynariusza wrocławsko-gdańskiego w sprawie epidemii koronawirusa w Polsce. Biskupi zauważają, że jest to trudny na całym świecie czas i należy pamiętać o swoim zdrowiu i bezpieczeństwie, jednak uwrażliwiają, aby pamiętać również o duchowych i życiowych potrzebach „osób starszych, samotnych, tych, którzy są bezradni, oraz nie są w stanie podołać swoim życiowym problemom”. „Wielki Post to właśnie okres szczególnego miłosierdzia względem osób potrzebujących. Skorzystajmy z tej okazji, spójrzmy dookoła siebie i sprawdźmy, czy ktoś nie czeka na nasze wsparcie oraz pomoc. Dzieło miłosierdzia względem bliźniego będzie miłym Bogu i przyczyni się do zmniejszenia ludzkiego cierpienia, a dla nas będzie cennym darem na wieczność” – wskazują. Pasterze Kościoła greckokatolickiego zalecają, aby cerkwie były otwarte w ciągu dnia, żeby wierni mogli przyjść na osobistą modlitwę. Nakazują też w czasie nabożeństw modlić za zdrowie, uwolnienie od epidemii oraz za lekarzy, którzy ratują ludzkie życie. Biskupi mają nadzieję, że to doświadczenie „ostatecznie pomoże nam na nowo zwrócić się do Boga”. Zaznaczają, że czas zagrożenia epidemiologicznego, mimo wielu utrudnień, nie może być czasem, w którym ustaje modlitwa w parafiach oraz w całym Kościele.

Zgodnie z ich zarządzeniem z obowiązkowego udziału w niedzielnej Mszy św. do końca marca zostały zwolnione: osoby starsze; osoby z symptomami infekcji (np.: kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.); dzieci i młodzież szkolna oraz osoby dorosłe, które są odpowiedzialne za opiekę nad nimi oraz osoby, które boją się zarażenia koronawirusem. „Dyspensa oznacza, że nieobecność na niedzielnej Boskiej Liturgii z wyżej wymienionych przyczyn nie jest grzechem. Zachęcamy jednak, żeby niedziela, która jest pamiątką Zmartwychwstania Pańskiego, nie pozostawała dniem bez modlitwy. Zachęcamy do praktyki wspólnej modlitwy w rodzinie i do udziału w niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem dostępnych dziś współczesnych zasobów komunikacji” – piszą biskupi. Hierarchowie zdecydowali, by do końca marca nie udzielać wiernym Komunii Świętej, lecz zachęcać ich do przyjmowania Komunii duchowo, wzbudzając w sobie akt wiary, miłości do Boga oraz silne pragnienie przyjęcia Chrystusa do swego serca. Do końca marca odwołane zostały także rekolekcje wielkopostne i spowiedzi oraz wszystkie inne wydarzenia o charakterze duszpasterskim na terytorium obu greckokatolickich diecezji w Polsce.

W przesłaniu biskupi przypominają także wydane już wcześniej zalecenia. Najważniejsze z nich mówią o tym, że nie należy całować ikon czy innych obrazów w świątyni, ale oddawać im cześć, robiąc głęboki pokłon, czy dotykając ich głową; nie należy podawać wiernym Ewangeliarza do pocałowania. Hierarchowie przypominają także o ścisłym przestrzeganiu zasad higieny, częstym i dokładnym myciu rąk mydłem. Zalecają też – w razie zauważenia niepokojących objawów, jak: temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel i duszności – że należy obowiązkowo telefonicznie poinformować swojego lekarza albo bezpośrednio sanepid. Wytyczne polskich biskupów greckokatolickich obowiązują do końca marca. Zapowiadają oni kolejne zarządzenia, adekwatne do rozwoju sytuacji.

IDK 15.03.2020 / pab / Przemyśl

Dodaj komentarz

Close Menu