Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

PL UA EN

BISKUP WŁODZIMIERZ NA W TRADYCYJNYM UROCZYSTYM SPOTKANIU OPŁATKOWYM ŚRODOWISKA BIZNESOWEGO DOLNEGO ŚLĄSKA

BISKUP WŁODZIMIERZ NA W TRADYCYJNYM UROCZYSTYM SPOTKANIU OPŁATKOWYM ŚRODOWISKA BIZNESOWEGO DOLNEGO ŚLĄSKA

W ubiegły poniedziałek, 12 grudnia, na zaproszenie Prezesów Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu oraz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club, władyka Włodzimierz, wraz z ks. Yevhenem Sukhyy, Dyrektorem CARITAS Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej, uczestniczył w tradycyjnym Uroczystym Spotkaniu Opłatkowym środowiska biznesowego Dolnego Śląska. Spotkanie odbyło się w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Stało się tradycją, że w czasie Spotkania Opłatkowego, wybitnym „mistrzom” swego fachu, nadawany jest tytuł Honorowego Mistrza. W tym roku Gościem specjalnym była, oraz otrzymała tytuł Mistrza, Pani Elżbieta Jaworowicz – dziennikarka, autorka programu interwencyjnego „Sprawa dla Reportera”.

Od początku Spotkań Opłatkowych środowiska biznesowego Dolnego Śląska jest również tradycją, że do udziału w nich zapraszani są przedstawiciele różnych Kościołów Wrocławia i Dolnego Śląska. Tradycyjnie też poświęcony zostaje opłatek, którym następnie dzielą się między sobą uczestnicy spotkania.

Także każdy z duchownych, w imieniu swego Kościoła, zwraca się do zebranych z okolicznościowym pozdrowieniem. W tym roku na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Greckokatolickiego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

W swoim słowie władyka Włodzimierz pozdrowił wszystkich obecnych ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i z Nowym 2023 Rokiem. Biskup życzył wszystkim spokoju i pokoju w Nowym Roku. Zaapelował również o wrażliwość na potrzeby Ukraińców przybyłych do Polski z ogarniętej wojną Ukrainy, jak też o wrażliwość na potrzeby obywateli Ukrainy, którzy na swojej ziemi doświadczają okrucieństwa wojny wywołanej rosyjską agresją.

Redakcja

Dodaj komentarz

Close Menu